2012. június 24., vasárnap

Találkozások Jézussal??? Csalóka mennybenjárás, vigyázat!

A következő cikkem sokak számára nem lesz kellemes. De teljes békességgel írom le minden szavát, megnyugodva Isten beszédének oltalmában, megerősödve az Úrtól vett bizonyság által.


Pásztorom ajánlatára megnéztem egy videót egy bizonyságtételről, nevezetes Eudoxia és Tamás bizonyságtételéről, aki (Eudoxia) mennybenjárásának és pokoli látogatásának élményeiről számol be. Viszont arra intek mindenkit, hogy nagyon hideg fejjel és érzelmek nélkül próbálja végignézni Isten Igéjének fényében. El fogom mondani, hogy miért a továbbiakban.

De először engedtessék meg, hogy egy Igével kezdjek.


Máté 24:3-5
"Mikor pedig az olajfák hegyén ül vala, 
hozzá menének a tanítványok magukban mondván: 
Mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek? 
és micsoda jele lesz a te eljövetelednek, és a világ végének? 
És Jézus felelvén, monda nékik: 
Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket, 
Mert sokan jőnek majd az én nevemben, a kik ezt mondják: 
Én vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek."

Hatodik éve, hogy keresztényként élem az életem, átadtam az életemet Krisztusnak, életem részévé vált Isten, Atyámmá lett, megtapasztaltam az Ő végtelen nagy szeretetét, törődését, gondviselését, kegyelmét. Az életem megváltozott Isten Igéjének köszönhetően. Isten adott mellém pásztort, akin keresztül sokat tanított, adta az Ő beszédét, amelyet megszerettetett velem mindennél jobban és függővé tett attól. 

Azt el kell mondjam magamról, hogy nagyon érzékeny szellemű ember vagyok. Nagyon sokszor csalódtam életemben, mert az érzelmeim vezették az életemet. Ugyanakkor Isten dolgaira is úgy gondolom érzékenyebben reagáltam, mint más emberek, ezért tudott sok mindent elvégezni bennem az Ige. Tehát érzelmek, de az Ige által.

Érzelmileg befolyásolható ember voltam és ez sokszor csalódást okozott nekem. Isten megmutatta, hogy nem jó, ha az érzelmek vezetik az ember életét, mert abból nem lesz jó dolog. Fontos, hogy az ember tudjon uralkodni az érzelmein és ezt legjobban Istennel tudja megtenni, az Ő beszéde által.


Mondta a pásztorom, hogy nézzem meg ezt a videót, mert egy mennybenjárás és pokoli látogatásról számol be, hogy kíváncsi a véleményemre. Ő elég szkeptikus volt, úgy hogy én is előítélettel ültem le megnézni. De már az első percek után elillant az előítélet és magával ragadták érzelmeimet ennek az ötgyerekes anyukának a beszédei. 


Mivel élénk a fantáziám, el is képzeltem azokat a dolgokat, amikről beszámolt, mert hát ki nem szeretné látni az Úr Jézust, ki nem szeretné csodálni őt teljes valóságában, aki szereti őt és vágyik rá. Feleségem szavai térítettek először magamhoz, amikor azt mondta, hogy ez nem az Úrtól van. Mondtam, azért csak várjunk egy kicsit ezzel a kijelentéssel. És néztem tovább.


Mindenki, aki megnézi azt fogja mondani, amit én is mondtam: sok jó dolgot mondott Eudoxia. Sok igazságot - mondtam én a pásztoromnak. Igen - válaszolta ő, de azok az igazságok mind benne vannak a Bibliában, azt nem kell újból elmondja az Úr egy nagy jelenésen keresztül. Tényleg - döbbentem rá, ez a valóság, hogy ezek már mind benne vannak az Igében, ezért nem kell külön angyal leszálljon és elmondja.


Viszont, ami nem jó, hogy sok olyan dolgot mondott, ami nincs benne a Bibliában. Isten pedig soha nem fog olyan dolgokat mondani, ami nincs benne a Bibliában, vagy ellenkezik az Ő Igéjével. Márpedig ez az Eudoxia mondott olyan dolgokat, amik ellenkeznek Isten Igéjével. De én ezt neki akkor elnéztem, mert annyira hatott az érzelmeimre, hogy már nem tudtam megkülönböztetni a jót a rossztól.


Pedig Salamon, amikor bölcsességet kért Istentől, azért kérte, hogy különbséget tudjon tenni a jó és a gonosz között:
"Adj azért a te szolgádnak értelmes szívet, hogy tudja ítélni a te népedet, és tudjon választást tenni a jó és gonosz között..." 1Királyok 3,9


Erre jó Isten Igéje, Isten bölcsessége, hogy ki tudjuk szűrni a megtévesztő bizonyságtételeket, becsapós üzeneteket, amelyek arra hivatottak, hogy rájátsszanak az ember érzelmeire és becsapják azon keresztül őket.


Márpedig az a szellemiség, ami kicsapódott az én életemre ezen a videó filmen keresztül, megosztást hozott én köztem és a feleségem között, aminek veszekedés lett a vége, majd a mai istentiszteleten bűnbánó úrvacsora mellet feleszmélés a megtévesztett állapotból. És pásztorom segítségével újból tisztán látok és tudom, hogy ez a bizonyság nem az Úrtól van. Ez egy megtévesztés, ami az embereket élményvadászatra invitálja Istennel, eltávolítja az Igétől, amely Istennek beszéde, amelyről az van megírva, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden Igéjével, amely az Ő szájából származik.


Nagyon fontos tudnunk, hogy az utolsó időkben élünk, amikor is érvényes az az ige, amit az elején idéztem: "sokan jőnek majd..." . És ez csak a kezdete a sok-sok megtévesztésnek, hitetésnek. Az Úr kegyelmét kell kérjük az életünkre, kell ragaszkodjunk Isten élő Igéjéhez, amely le van írva, hogy ne legyen gonosz a mi szívünk és el ne távolodjunk tőle. 

Dicsőség legyen Istennek, elég sokat olvasom az Ő beszédét, és az Ő Szelleme sok Igét beírt az én szívembe, mondhatnám (nem dicsekedésből), hogy van igeismeretem. Mégis, hajlandó voltam, még egyszer mondom, elnézni ennek az asszonynak azt, hogy állít olyan dolgokat, amik nem egyeznek Isten beszédével, vagy nem is jelennek meg az Igében. Mert az érzelmekre hatott az ő beszámolója. 

Hiszem azt, hogy Isten mindent, amire szükségünk volt, van és lesz, kijelentett az Ő beszédében. Ez a beszéd pedig teljes egészében rendelkezésünkre áll a Bibliában, amely Szent, fel nem bontható és örökké megmarad.

Mindenkit arra buzdítok, hogy legyen óvatos, vizsgáljon meg mindent, erre buzdít Isten beszéde is minket, mert az ördög célja a választottakat megtéveszteni, ezt pedig téves tanításokkal, hamis bizonyságokkal tudja megtenni, amibe belekeveri az igazságot is. Ahogyan a patkányméreg 90%-a rendes étel és a 10%-a méreg, ugyanígy eteti be a sátán a hiszékeny, élményekre vágyó keresztényeket téves bizonyságokkal, hamis tanításokkal.

Szándékom ezzel a cikkel nem az ítélkezés, inkább a figyelmeztetés. Mert nagyon aktuális az az ige, hogy :

"Félek azonban, hogy amiként a kígyó a maga álnokságával megcsalta Évát, akként a ti gondolataitok is megrontatnak és eltávolodnak a Krisztus iránt való egyenességtől." 2Korinthus 11,3

Legyünk azért óvatosak és figyeljünk Isten beszédére, mert az tarthatja meg a mi lelkünket.


69 megjegyzés:

Névtelen írta...

Szia Botond

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jn 3,16
Szeretet, vagyis érzelem is, tehát érzelmeinkre is hat, sőt akkor hogyan szereted az Istent? Érzelmek nélkül, hogyan rettent meg egyeseket az intése? Érzelmek nélkül? Értsd meg érzelmek nélkül nincs benne semmi amire azt lehetne mondani, hogy Isten ereje van benne, Isteni kijelentés ami erős, és át formál. Átformálás az érzelmeid nélkül menne? A feleségedet pedig te vezesd, ne ő tégedet.

marosi botond írta...

Kedves Névtelen!

Ha már így beírsz, szeretném megkérdezni: miért nem mered vállalni a nevedet, személyazonosságod? Én nem félek kiállni az igazság mellett, amit képviselek. Ez az igazság Jézus Krisztus. És szeretettel teszem ezt. Lásd: vannak érzelmeim.

Nos én nem azt írtam, hogy nincs érzelem, azt írtam, hogy nem szabad engedni az érzelmeket eluralkodni az életünk felett, nem szabad érzelmekből fakadóan döntést, ítéletet hozni. Szerinted Salamon azt a bölcs ítéletet, amikor a gyerek és az anyák között kellett döntsön érzelmektől felindulva hozta? Aligha. Ugyanis ha jól emlékszem azt a parancsot adta, hogy vágják ketté a gyermeket. Az értelem kell uralkodjon az érzelmek fölött. Ez nem azt jelenti, hogy nincs érzelem. Nem erről beszéltem, valamit félreértettél.

A másik, az ige amit írtál: Isten szeretete mindig cselekedetekben nyilvánult meg és nyilvánul meg, ahogyan minket is arra tanít a Biblia, hogy ne csak nyelvvel szeressük Istent és egymást, hanem fejezzük ki cselekedetekben. Ő adta az Ő Fiát.

Jézus azt mondta, hogy az szereti őt, aki megcselekszi az ő parancsolatait. Nem pillanatnyi felindulásokról beszélt és nem érzelmi kitörésekről, hanem a parancs megcselekvéséről. Csak én elmondom neked, hogy ma inkább a keresztények a nagy érzelmi kitörésekre esküsznek, mintsem megcselekedjék Isten Igéjét, mert nehéz engedelmeskedni.

Az, hogy a feleségem szólt, hogy ez nem az Úrtól van, ez neki a véleménye volt és nem a vezetése, ezt is félreértetted. Meg hogy veszekedtünk, vagy vitatkoztunk a végén az annak köszönhető, hogy egy hamis szellem áradt ebből a bizonyságból, ami megosztást hozott kettőnk közt, rést ütött az egységen, ami kettőnk között van, és olyan gondolatokat szült a fejemben, amiket rá akartam erőltetni. De ez nem a családomról szól, hanem arról, amit ez a bizonyság képvisel, és ez pedig nem az igazság.

Az Úr áldását kívánom az életedre szeretettel!

Unknown írta...

de most akkor igaz? vagy nem? vagy részben?
van olyan gyüli ahol igaz és van olyan ahol nem?
részben hogy lehet igaz? miért nem mondja ki senki hogy ez MEGTÉVESZTÉS az elejétől a végéig?
és miért változtatott meg sokakat mégis?
jó fa jó gyümölcs alapon????????
miért???????????????????????
vagy inkább semmit ne higgyünk el ezentúl?
soha semmit senkinek? elég erre az életre a Biblia??????? ha esetleg valaki tud válaszolni az almart@citromail.hu címre annyira szívesen várnám a segítő választ
üdv : Erika

Névtelen írta...

Szia.

Gondolom név nélkül is beszélhetünk igaz.? Ezt mondtad:Mindenki, aki megnézi azt fogja mondani, amit én is mondtam: tudod sokan nem azt mondják. Sokan sírva beismerve bűneiket tértek meg a gyülekezetében az üzenet hallatán. Az ige szerinti módon, úgy ahogy annak lenni kellene minden gyülekezetben. 1Korint/14/24 De ha mindnyájan prófétálnak és bemegy egy hitetlen, vagy avatatlan, az mindenektől megfeddetik, mindenektől megítéltetik,
25. És ilyen módon az ő szívének titkai nyilvánvalókká lesznek; és így arczra borulva imádja az Istent, hirdetvén, hogy bizonynyal az Isten lakik ti bennetek.
És ahogyan Isten meg ígérte. Jóel 2/28. És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok; véneitek álmokat álmodnak; ifjaitok pedig látomásokat látnak.
29. Sőt még a szolgákra és szolgálóleányokra is kiöntöm azokban a napokban az én lelkemet.
vagy 1Korint/14/26-tól
29-ig A próféták pedig ketten vagy hárman beszéljenek; és a többiek ítéljék meg.
Tehát feleséged állítása ellenére szükségesek sőt kell hogy legyenek ilyen kijelentések.

marosi botond írta...

Kedves újabb névtelen...

Először is szeretném ha a továbbiakban kihagynánk az egészből a feleségemet.

Azt írod: sokan sírva beismerve bűneiket megtérnek az üzenet hallatán. Nem inkább Isten Igéjére kellene sírva, bűnbánóan megtérni? Az evangéliumra? Azt kellene minden keresztény hirdesse, meg van írva Márk 16,15-ben. Jézus is ezt hirdette, a tanítványoknak is ezt mondta, hogy hirdessék, nekünk is ezt kell hirdetni. Hogy mi az evangélium? 1Kor 15,1-4 Ez által lesz üdvössége az embernek!!! Nagyon fontos. Nem egy érzelmi fellángolás által meghozott döntéstől, aminek a gyümölcsét úgy gondolom az idő fogja igazolni.

Ami a kijelentéseket illeti:

János 14:21
A ki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; a ki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.

Ezt Jézus mondja. Nos az Eudoxia elmondása alapján nem ezek derültek ki róla. Elmondása szerint nem nagyon volt igeismerete, képmutató életet éltek, és stb. Ezek az Ő szavai, nem én mondom róla és nem is ítélem el. De az Ige mást mond.

A prófétálás pedig egészen más dolog, jelent igehirdetést is és olyan dolgok előre kijelentését a Szellem által, amik be fognak következni, meg fognak történni. Ezt nem tudom összeegyeztetni a videóban elhangzottakkal. És a prófétai beszédre is megvan hagyva Isten által a megítélés lehetősége, te írtad az Igét. Akkor miért baj, ha megvizsgáljuk?

Névtelen írta...

Szia Botond.

Kérted:
Először is szeretném ha a továbbiakban kihagynánk az egészből a feleségemet... Igen szerintem is jó lenne.
Írtad:
Nem inkább Isten Igéjére kellene sírva, bűnbánóan megtérni? ....Így van a prófétai kijelentés Isten szava, igéje. Ami által sokan meg ítélték magukat és megtértek. Pontosan ez történik. Eudoxia is pontosan ezt hirdeti
Irtad:
Nagyon fontos. Nem egy érzelmi fellángolás által meghozott döntéstől,..
A megtört szív hatalmas érzelmi fellángolás, mindenkihez közel van az Úr akinek az igéje miatt meg tört szíve van, mert abba nézve meg látta magát és meg tért. 1Kor 14,3 A ki pedig prófétál, embereknek beszél épülésre, intésre és vígasztalásra. Látod pontosan ezek a gyümölcsei már most is a videón keresztüli üzenetnek. Persze sokkal többen lehetnek akik inkább hozzád hasonlóan, különféle okok miatt nem tartják Istentől valónak. De nem vetheted meg a prófétálást, ne is ved meg, jól teszed ha meg ítéled azt. Isten adjon neked bölcsességet, kegyelmet gazdagon az örök életre.

Szeretettel nevét nem vállaló barátod.

Névtelen írta...

Békesség nektek. Én „Sanyika” vagyok
Ez egy teljes eretnekség, és úgy kell a szemétbe „vágni”, ahogy van.
Jóel könyvében Isten Igéje sehol nem beszél ilyen fajta jelenésekről, csak nézz utánna.
Továbbá Jézus Krisztus sem beszél semmi ehhez hasonlóról, csak nézz utánna.

Ez azoknak való, kik hanyagolják az Igét, de mégis be akarnak menni Iste országába, „de” az Ige ezeket rablónak nevezi, mivel nem termik meg a gyümölcsöt.
Akik viszont szeretik az Igét olvasni és egy "valódi érzelmi" kapcsolat köti össze őket az „igazi” Jézus Krisztussal azoknak kijelenti Isten kedves Szent Szelleme, hogy ez a videó tiszta csalás.

Lásd az Igét mire gondoltam:
Róm 8:38 Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők,
Róm 8:39 Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.

Nagyon sajnálom, hogy sok pásztor csak lapit és nem mer megszolalni, nem meri megvizsgálni, hogy nehogy esetleg az Úr munkája ellen szóljon.
Ők is megérdemelnének egy jó fejmosást, hisz pont ezért vannak odatéve, ha valóban pásztorok, hogy vigyázzanak a nyájra.
De ez a beteg nőszemély szerint a juhok vannak körben, és a pásztor középen, hogy nehogy megegyék a farkasok. „Szegény pásztor”

A következő sorokat azoknak írom, akik a videó mellet kardoskodnak, hogy tudok ennél még egy közelebbi élménydus megoldást ajánlani nekik éspedig:

El lehet menni Szibériába, mert ott meg egy élő Jézus Krisztus és tanit, ime a link:
http://totb.ro/video-%E2%80%9Disus%E2%80%9D-din-siberia-are-4-000-de-adepti

De ha valaki nem birja a hideg Szibériai levegőt, annak tudok ajánlani egy melegebb éghajlaton élő és tanitó Jézust is például Ausztráliában. Ime a link.
http://www.youtube.com/watch?v=CK5VTm6296E

Ha valakinek tényleg komoly kételyei vannak, a videóval kapcsolatosan és nem az okosat akarja játszani, annak szivesen segitek. Ahová irhat az az office@segitseg.ro

És kedves atyámfiai, most irok egy megbotránkoztató Igét és maximálisan egyet értek vele, ime:

1Kor 16:22 Ha valaki nem szereti az Úr Jézus Krisztust, legyen átkozott! Maran atha.
1Kor 16:23 Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme veletek!

Sok szeretettel az Élő Reménység gyülekezeténekpásztora.

Névtelen írta...

Nem értem ezt a ki rohanásod Pásztor. Ez az asszony nem állítja magát Jézusnak, mint az az Ausztrál, vagy más. És Pál maga állítja hogy:2 Korintus12
1. A dicsekvés azonban nem használ nékem; rátérek azért a látomásokra és az Úrnak kijelentéseire.
2. Ismerek egy embert a Krisztusban, a ki tizennégy évvel ezelőtt (ha testben-é, nem tudom; ha testen kívül-é, nem tudom; az Isten tudja) elragadtatott a harmadik égig.
3. És tudom, hogy az az ember, (ha testben-é, ha testen kívül-é, nem tudom; az Isten tudja),
4. Elragadtatott a paradicsomba, és hallott kimondhatatlan beszédeket, a melyeket nem szabad embernek kibeszélnie.
5. Az ilyennel dicsekeszem; magammal pedig nem dicsekeszem, ha csak az én gyengeségeimmel nem.
6. Mert ha dicsekedni akarok, nem leszek esztelen; mert igazságot mondok; de megtürtőztetem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint a minek lát, vagy a mit hall tőlem.

Névtelen írta...

1Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak. 2Még a szolgákra és szolgálókra is kitöltöm lelkemet abban az időben.
Joel 3:1,2

marosi botond írta...

Annak a kedves névtelennek szeretnék válaszolni, aki Pál apostol kijelentését teszi be az Igéből.

Először is, ha Pál magáról beszél, akkor tizennégy évig nem beszélt arról az eseményről. Vajon miért? Hogy nehogy többre tartsák, mint ami volt. Tehát nem beszélt róla. Mert Isten személyesen neki jelentett ki dolgokat, hogy meggyőzze még jobban, mert nagy szenvedéseken kellet keresztülmenjen.

Miért nem beszélt még a dologról? Mert kimondhatatlan dolgokat hallott. Nem szabadott neki azt elmondani. Isten nem azért vitte oda, hogy másoknak üzenjen - ezt János apostollal tette meg. Tehát Pál elragadtatását nem hasonlíthatjuk Eudoxia mosogatás közbeni látomásához, ahogyan János apostol Jelenések könyvében leírt dolgokat sem.

Mert én úgy gondolom, hogy Jánosnak minden ki lett jelentve, ami szükséges volt. Ő mindent látott. És a megdicsőült Jézus megjelenését János esetében sem tudom hasonlítani az Eudoxia mosogatás közbeni látomásához. Éppen ezért én azt mondom, hogy akit elvisz az Úr a mennybe (mert hát a pokolba senkit nem vitt le, oda csak Ő ment le, ez sem véletlen), az nem láthat mást, mint amit János látott. Márpedig itt vannak különbségek. És már ez is el kellene gondolkodtasson bennünket.

Áldást, békességet.

Névtelen írta...

Sziasztok. Kedves Botond, és Sanyi pásztor.

Abban a rövid igében, bizonyítást nyert hogy valaki a harmadik égben, vagyis a mennyben, és a paradicsomban is volt valaki, mivel a Jóeli ige nem volt nektek meggyőző, ezért adtam ezt. Ebben ott a bizonyíték hogy vannak olyan mennyei elragadtatások, (vagy jelenések).
Másrészről egy kalap alá vette Sanyi pásztor, azokkal akik magukat Jézus Krisztusnak állítják, ami nem igaz, nem tettek ilyet.
Nem figyelt oda kellő figyelemmel, talán azért állított ilyet, remélem csak ezért.
Beteg nőszemélynek nevezte. Ez nagyon bátor volt. Bárki aki az Úrral találkozott, hatalmas erővel találkozott, sokan, a lábukon sem tudtak meg állani az ige tanulsága szerint.
Ezek az emberek Istenhez kerültek közelebb, és másokat is erre buzdítanak, töltsenek több időt Istennel beszélgetve, imádva Őt, stb. Tehát nem a szeretetétől válasszák el az embereket, hanem oda tanácsolják őket. A testvérnő személyes véleményét is közölte, az pedig el választható, a kijelentéstől, nem okoz nehézséget, ha oda figyelünk. Több megfontoltság kellene, és a vádakkal nem szabad így dobálózni, pláne hogy nem igazak.
Intést is közölt Jánoshoz hasonlóan, ami miatt van hasonlóság az üzenetek között, illetve a testvérnőt Jézus kötötte le jobban, és nem a látott dolgok. Jézus és az Ő csodálatos személye. Sajnálom hogy így illetitek azt akit közülünk támasztott az Úr. Veszélyes dolog az ő prófétáit ilyen vadul elvetni.

marosi botond írta...

Kedves névtelen és mindenki másnak is. Szeretnék egy könyvet ajánlani, érdemes elolvasni. Szerző: Andrew Strom - ébredési prédikátor Új Zélandról, a könyv címe: Vigyázat: Kundalini!

Nagyon érdemes elolvasni, még egyszer hangsúlyozom, sok mindent megérthet az ember az elmúlt évek történéseiről az egyházban. Nem hosszú könyv és egyben szeretném kérni utána a véleményeket.

Névtelen írta...

Dobj egy linket ahol meg van, ha tudom meg nézem.

Névtelen írta...

http://www.thewarningsecondcoming.com/

Nézzétek meg ezt az oldalt, egyre több hivő keresztény követi és tartja hitelesnek. Nem lehet hamar átfutni, mert jóval több néhány sornál, de mindenképp érdemes a vizsgálatra. Kérjétek előtte a Szent Szellemtől a megkülönböztetés ajándékát. Békességet.

marosi botond írta...

Megnéztem a belinkelt weboldalt. A Translations menü alatt ha megnézed a Hungarian Translation - t meglátod a magyar változatát. El kell futni tőle. De komolyan. Hamis úgy, ahogy van. Nagyon óvatosak legyetek!
Az Úr Jézus kegyelme velünk!

Névtelen írta...

"Bizony, mindenki csak irgalomból kerülhet a Mennyországba. Nem azért, mert neki irgalmaztak, hanem azért, mert ő volt irgalmas. Nagyon kell hangsúlyoznotok, hogy nem Tőlem kell félnetek, hanem elrontott önmagatoktól. Éppen az irgalom az, ami erre a legjobban rámutat.

Amit ti igazság rendjének mondotok, az valójában az irgalmatlanság rendje. Elmondtam és bemutattam, hogy egyetlen igazságot ismerek: szeressétek egymást, ahogy Én szeretlek titeket. Nem kisebb feladatot kívánok tőletek, mint azt, hogy itt a földön tegyétek elviselhetővé emberi élet számára a poklot. A pokolnak ez a nótája: kiharcoltam az igazamat.

Akik köreitekben hatalomra jutnak, azok mind ezt fújják. Annak idején Pilátus volt annyira római, hogy lássa: ártatlan férfi áll előtte ítéletre, de volt annyira uralkodó, hogy csak igazságtalan tudjon lenni. Ez ma is így van.

Irgalmasságot akarok, mert Én is az vagyok, és magamra teremtettelek benneteket, és nem akkor nyugosztok meg, ha nektek valaki irgalmaz, hanem akkor, ha ti irgalmassá váltok."
Jézus HANG könyv25.

Kedves Botond!

Beraktam neked egy idézetet, melyet szintén Jézus adott egy katolikus papon keresztül.

De a lényeg, hogy Eudoxia és Tamás tanúságtevése mindenben megegyezik az EVANGÉLIUMOKKAL, nem tudsz semmi olyat felhozni ellenük, amit Jézus tanításával ne lehetne beazonosítani.
Úgyhogy arra kérlek, meggondolatlanul, és homályos látással ne ítélkezz, mert ezzel mások megtérését akadályozod, ami bűn.

Szeretettel: József

marosi botond írta...

Kedves József!

Azt mondod ne ítélkezzek.
Szeretném idézni bejegyzésem utolsó sorait:

"Szándékom ezzel a cikkel nem az ítélkezés, inkább a figyelmeztetés. Mert nagyon aktuális az az ige, hogy : "Félek azonban, hogy amiként a kígyó a maga álnokságával megcsalta Évát, akként a ti gondolataitok is megrontatnak és eltávolodnak a Krisztus iránt való egyenességtől." 2Korinthus 11,3
Legyünk azért óvatosak és figyeljünk Isten beszédére, mert az tarthatja meg a mi lelkünket." Most is ezt mondom.

Ha azzal, hogy az emberek figyelmét Isten Igéjére akarom terelni megakadályozom mások megtérését, akkor tényleg van amin elgondolkozni. Mert hát a megtérés az Isten Igéjének hallásából származó hitből fakad. Így van megírva: "a hit hallásból származik, a hallás pedig Isten Igéje által." Róma 10,17
És az Ige az, ami örökké megmarad, ezt mondja az Úr Jézus Krisztus. Ő is azt hirdette, hogy térjenek meg az emberek és higgyenek az evangéliumban. Márk 1,15

És nem mindegy, hogy Isten Igéjével támasztunk alá valamit, vagy valamit akarunk igazolni az Igével.

A betett idézetet nem kívánom kommentálni.

Szeretettel: Botond

Névtelen írta...

Kedves Botond!

Azt mondod, hogy: „ nem mindegy Isten Igéjével támasztunk alá valamit, vagy valamit akarunk igazolni az Igével.”
Szerintem ez egy kicsit homályos látásra vall. Igen homályos, mert Istenbe, és Isten Igéjébe annyi mindent bele lehet „látni”, és ugyanakkor annak az ellenkezőjét is.
Ha élesebben látnád ezt a kérdést, akkor valahogyan azt kellet volna megfogalmaznod, hogy: az Evangéliumokban megismerhető Jézus az Ige. Az Igét megismerni Jézussal, Jézus által és Jézuson keresztül lehet, nem pedig közvetten más és mások által.
Te pld. Jézust (az Igét) Istenen keresztül nem ismerheted meg, csak Jézuson keresztül. Az Istent viszont már megismerheted Jézuson keresztül, de fordítva nem.


Tehát ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy aki pld. nem tud rangsorolni és sorrendet tenni a Szentírásban az mindent összekever. Nem lehet rend a fejében, és a látása pedig homályos. Nem volna szabad pld. a Szentírás egyéb részeivel Jézus szavait másként értelmezni, mint ahogyan azt Jézus elmondta. Jézus szavait (az Igét), csak úgy lehet értelmezni, ahogyan azt Ő Jézus elmondta, nem pedig úgy, ahogyan azt Pál Apostol mondta.
Pál Apostol szavait is csak úgy volna szabad értelmezned ahogyan az Jézus tanításából (az Igéből) következik ,és nem fordítva.

Eudoxia és Tamás tanúságtevése pedig egyértelműen egyezik Jézus tanításával, a mondat végén lévő kérdőjelet pedig ez esetben nem volna szabad használnod, vagy csak akkor, ha ezt Jézus szavaival (az Igével) tudnád alátámasztani.


Szeretettel: József

Névtelen írta...

Békesség József Sanyika vagyok.

Légyszíves hallgasd meg ezt az istentiszteletet.
http://www.ustream.tv/recorded/23688758

Ha mindezek után még mindig kételyeid vannak, akkor olvasd el a prédikátor könyve 9:11-12-őt, és értelmezd a legjobb bölcsességed szerint.

Sok szeretettel az Élő Reménység gyülekezeténekpásztora.

marosi botond írta...

Békesség mindenkinek!

A könyv, amit ajánlottam, Andrew Strom: Vigyázat:Kundalini, megvan, engedélyt kaptam a megosztására. Ha valaki igényli szívesen elküldöm emailben. Érdemes elolvasni, mégegyszer hangsúlyozom.

Névtelen írta...

Tetszik a fenti képen a két Ige. Magáért beszél. :)

(Biglui)

Névtelen írta...

Az előző, Igékkel felírt kép jobb volt. Ennek az újnak az üzenete: "Vak pásztor vezeti világtalan követőit". Cseréld vissza Botond az eredetire képre, mert ezzel akár Sanyika pásztorod is megsértheted.

(Biglui)

marosi botond írta...

Mellékelnék egy linket. Rövid és velős szakvélemény a "bizonyságtevő" videóról.
http://www.apokaliptika.hu/index.php?option=com_easybook&view=easybook&Itemid=7

Névtelen írta...

Szia Botond!

Azt hallani, hogy Eudoxia és Tamás megtértek abból, hogy bizonyságot tettek, vagyis akkor bűnnek vallották meg..?
Eudoxia hangsúlyozta, hogy neki nem számít a világ, emberek véleménye, csak Jézus, csak Őt imádni, Neki engedelmeskedni...
Akkor, ha a hír igaz, most mi a helyzet?
Nem inkább Jézusnak kellene engedni és ha nyomást gyakorolnak rájuk emberek, pásztor, vezető, akkor inkább nem menni gyülekezetbe, mintsem meghátrálni és megtagadni azt, ami történt?
Ha csakugyan úgy van, ahogy elmondták...

Az Úr megvédi ami az Övé...és erőt ad...

Köszönöm a választ, Isten áldjon!

Névtelen írta...

Botond ez a te blogod. Ide a te véleményedért járnak az olvasók. Épp ezért ne linkelj be olyan ember csapnivaló válaszát, aki arra sem veszi a fáradságot, hogy legalább megnézze..

Ha nem az Igével zúzzák porrá, megcáfolva konkrét és világos igehelyekkel, melyek azok a részek a bizonyságból, melyek bődületes eretnekségek, arra te se hallgass.

Márpedig érdemben eddig senki nem tudott felhozni semmit mik is azok a hitigazságok amiket Eudoxia felül akart írni. Ha pedig még ez sem megy, akkor legalább annyi bölcsesség és félelem legyen bennetek mint az írástudó farizeusokban volt:

...Semmi rosszat sem találunk ez emberben; ha pedig lélek szólott néki, vagy angyal, ne tusakodjunk Isten ellen. Csel 23,9

Ti ugyan mi rosszat találtatok bennük? Talán ismeritek őket személyesen?


(BigLui)

marosi botond írta...

Kedves Névtelen!

Én is olvastam a hírt, hogy a gyülekezetük vezetői vizsgálata alapján nem Istentől volt az élményük, megtértek belőle. Most azt tőlük kellene megkérdezni, hogy miben állt, ha igaz a hír, a megtérésük, vagy milyen formában vallották meg.

Ha valami Istentől van, úgy gondolom megáll, ha pedig nem Istentől van, nem fog hosszú életű lenni. Krisztus már egyszer lerombolta az ördög munkáit, nem tud többé tartós munkát végezni.
Ezzel kapcsolatban írnék egy igét:
"... mert ha emberektől van e tanács, vagy e dolog, semmivé lesz, ha pedig Istentől van, ti fel nem bonthatjátok azt, ..." ApCsel 5,38-39

Másrészt, ha megtértek ebből a dologból, akkor kellene egy videót csináljanak, ahol elmondják, hogyan tértek meg, mi okból adták fel azt, ami mellett eddig kiálltak, és így tovább, mivel nyilvános volt a másik úgymond bizonyság, ez is az kellene legyen.

Mindenesetre ki fog derülni az igazság, mert nincs olyan titok, ami ne derülne ki, azt mondja Isten Igéje. Az Igéhez kell ragaszkodjunk, az tarthatja meg a lelkünket.

Áldást és békességet kívánok.

marosi botond írta...

Kedves Biglui!

Szeretnék két igét idézni:
"Ahol nincs vezetés, elvész a nép, a megmaradás pedig a sok tanácsos által van." Példab. 11,14
"Mert az eszes tanácsokkal viselhetsz hadat hasznodra, és a megmaradás a tanácsosok sokasága által van."

Olyan emberek véleményét kértem ki, akiket ismerek, ismerem a tanításaikat, életüket. Többek közt a Berkes Sándor, akinek a véleményét csapnivalónak tartod, ismerős ember számomra, apokaliptikával foglalkozik harminc egynéhány éve, láttam a tanítás sorozatát a jelenések könyvéről, az utolsó időkről, és csak ajánlani tudom, mert Isten elhívottja ebben a témában.

Azt mondod eddig senki nem tudta megcáfolni amit mondtak. Dehogynem. Ha kielemeznéd a videót Ige alapján magad is meglátnád. De ajánlom a hajnalcsillag.net/forum oldalon a szellemi kinyilatkoztatások témakörben folytatott vitát, ahol egy hölgy rászánta magát a videó kielemzésére, pedig elejétől mellete volt, és látni, ahogyan fokozatosan Isten Igéje alapján átformálódik a véleménye, fel is tette az elemzését. Nem áll meg igei alapon ez a videó.

Velük meg, ahogyan írod, semmi bajom személyesen. Szívemből sajnálom és reménykedem, na meg imádkozom értük.

Az Úr áldjon meg.
Békességet.

Névtelen írta...

Üdvözletem, kedves Botond.

Bocsánat a kemény szavakért, nem rossz indulatból írom.
Sajnálom, hogy eleitől fogva nem az történt ami az igében írva van. Nem tiltani a prófétálást, hanem a többiek füle hallatára megítélni. Röviden ez.
Másik Sanyi pásztor szerint nincs női tanító, szerintem nem szerencsés egy Pál szavaival élve "meg tévesztett" "Éva" elemzésére bízni bármit is.
Más. Egyszerű az ige, és ha meg cáfolunk valamit az igéből, az nem marad homályban. Nem halottam eddig egyetlen el fogadható cáfolatot, pedig én is kerestem. Részemről adtam több esélyt is azoknak akik meg akarták cáfolni. De nem ment nekik, én maradok az igeileg meg álló Eudoxiás bizonyság mellett.

Robertó

Névtelen írta...

Kedves Robertó

Egy határozott vélemény, nagyszerű!
Miért nem írsz te egy remek elemzést, Igékkel alátámasztva a bizonyságot?
Annál is inkább, mert azt mondod, hogy igeileg magáll Eudoxia bizonysága, aki szintén egy "megtévesztett Éva" és tanítja bizonyságában a pásztorokat, az Egyházat.
Mutasd meg, mire alapozod határozott véleményedet.

üdv. Érdeklődő

Névtelen írta...

Kedves Botond!

Kétszer is megnéztem Sanyi pásztor videóját. Ha valaki a Kenet alatt prédikál, abból az Élő Víznek folyamai kellene, hogy ömöljenek. Csakhogy nála nem ez történt. Ennyire nyögvenyelős, Kenettelen igehirdetést még nem hallottam. Több esetben úgy kell a hallgatóságnak összeszednie a pásztort és megmutatni neki, mi hol is van a Bibliában... Ha idézett a videóból, csak kicsavarva pontatlanul és félremagyarázva tette. Úgy is mondhatni hamisan tanúskodott, mert nem azt mondta vissza, amit látott vagy hallott...

Szóval Berkes Sándor harminc egynéhány éve kutatja a jövőt... de arra már nem volt képes, hogy a jelenre két percnél többet rászánjon. Ez csak rá nézve szégyen. Olyanra adott feleletet amit meg sem hallgatott. Péld 18,13

Ha nálatok tiltott a nők tanítása, akkor remélem csak viccnek szántad, hogy magatok érvei mellett egy "tanító nőt" is felsorakoztass. Persze ha figyelembe vesszük hogy elsőkként a feleséged tanítására vetetted el a bizonyságot, akkor valószínű komolyan is gondoltad...

Röviden ennyit a tanácsosokról..

Isten adjon nektek bölcsességet, józanságot és belátást!

További jó blogolgatást!

üdv: BigLui

(Nagy Lajos)

marosi botond írta...

Kedves Lajos!

A Berkes Sándort személyesen ismerem, ezért a véleményére nagyon sokat adok. Kitartok mellette. Tudom, hogy miért mondta, amit mondott, sok olyan emberre lenne még szükség, mint ő.

A nőt, aki elemezte csak példaként hoztam fel, nem a magam érvei mellett sorakoztattam fel, tévedés ne essék. Ő vette a fáradtságot, hogy kielemezze, más nem teszi. Ha vennéd magadnak a fáradtságot, hogy kielemezd az Ige alapján a videót, lehet hogy megdöbbennél.

Másik: nem a feleségem szavára vetettem el a bizonyságot, ez valami óriási félreértés. A továbbiakban szeretnék kérni minden hozzászólót, hogy hagyja ki a feleségemet ebből. Nem áll meg Igei alapon ez a bizonyság, én magam elemzése alapján mondom ezt Isten Igéje szerint. Mert dicsőség Istennek van igeismeretem (nem dicsekedésből mondom)és a Szent Szellem többször figyelmeztetett igékkel a bizonyság helytelenségére.

Mindazáltal köszönöm a hozzászólásaidat és a jókívánságokat. Az Úr Jézus áldását és kegyelmét kívánom az életedre!

marosi botond írta...

A Robertó véleményével kapcsolatban osztom Érdeklődő véleményét!

Névtelen írta...

Elnézésed kérem Botond, de a fenti beszámolódból nekem az jött le, hogy a nejed ellenállása volt a kezdeti oka, a bizonyság megtagadásának. Innen indult el a gubanc... 1Tim 2,12

Érdeklődőnek meg csak annyit: Bizonyítani azoknak kell, akik arcul verték a Varga házaspárt vádjaikkal.

Jézus mondta: Ha gonoszul szóltam, tégy bizonyságot a gonoszságról... (Jn 18,23)

Minden jót testvérek!

BigLui

(Nagy Lajos)

Névtelen írta...

Kedves BigLui!


Egyetértek veled!
A tanúságtevésben egyértelműen felismerhető Jézus, egyezik az Evengéliumokban is megismerhető Jézussal. Semmi különbség, sem Igeileg és sem gondolkodás módjában nincs.

Az itt elhangzó bírálatoknak az a közös nevezője, hogy egyik sem Jézus szavaival és tanításával próbálják cáfolni a tanúságtevés hitelességét (mert azt nem is tudnák), hanem pld. Pál apostol szavaival. Tehát megfordítva, fölcserélve a sorrendet. Jézus szavait és tanítását Pál apostol szavaival akarják cáfolni, ami elég furcsa. Hiszen pontosan Jézus szavaival és tanítása szerint kellene Pál apostol szavait megfelelően értelmezni, és nem fordítva. Pál apostol szavaival csak alátámasztani volna szabad Jézus tanítását, és úgy értelmezni, ahogyan az Jézus tanításából következik, nem pedig fordítva.

De én ezen nem is csodálkozom, tudjuk ki az akinek az-az érdeke, hogy mindent összekeverjen, és pld felcseréli a Biblia értelmezésekben a sorrendet.

Jézust is vallásos emberek feszítették keresztre, olyan emberek akik, mélyen vallásosak voltak, akik hittek Istenben. És természetesen tették mindezt Istenre hivatkozva, szentül meggyőződve, hogy ezzel Istent szolgálják. Szóval nincs új a nap alatt, a vallásosság ördöge a legördögibb ördögök egyike.

Baráti üdvözlettel: Józsi

Névtelen írta...

Kedves Botond.

Ez nagyon egyszerű lesz. Ne haragudj most nincs rá érkezésem. De kb 5 ige erejéig majd össze állítok egy alátámasztó értékelést. Igyekszek majd rövid lenni. Isten kegyelme, írgalma legyen mindannyiunkkal

Robertó

Névtelen írta...

''Légyszíves hallgasd meg ezt az istentiszteletet.
http://www.ustream.tv/recorded/23688758

Ha mindezek után még mindig kételyeid vannak, akkor olvasd el a prédikátor könyve 9:11-12-őt, és értelmezd a legjobb bölcsességed szerint.''

Kedves Sanyi pásztor,

a könyvben megjelenő üzenetek, melyekből idéztél az Istentiszteleten nem beszélnek semmiféle Magyarországon tartandó eukarisztikus találkozóról ill. időpontokról.
Beszédünk legyen igen és nem, még akkor is ha az ördögöt probáljuk távoltartani. magunktól/másoktól.
Én is elolvastam, a látnok ír származású, a forditás magyar. A könyv végén a fordítók álltal mellékelt, az üzenetektől elkülönített imák és imafelhivások vannak, némelyik magyar vonatkozású.
Az üzenetek egy figyelmeztetésről beszélnek, Nagyfigyelmeztetésnek nevezve azt. Ez Isten nagy ajándéka lesz az emberiségnek, irgalmassági cselekedete, amikor is a Szentlélek álltal minden egyes teremtett ember látni fogja a saját lelkét, de Isten szemével. Az üzenetek szerint olyan lesz mint az utolsó itélet, azzal a különbséggel, hogy maga az ítélet elmarad, még lesz esély a megtérésre.
Az üzenetek alapján némelyeknek ez halálos élmény lesz, mivel a test nem fogja kibirni a nagyon bűnös lélel látványát.
Mivel ez egy globális megtapasztalás lesz, az üzenetekben engesztelést, közbenjárást kér Jézus a bűnös emberiségért. Ezért ad imákat. Nem nyilatkozik ki időpontot, hogy mindez mikor fog bekövetkezni, csak azt mondaja, hogy közel, hónapokon belül, nemsokára.
Az olvasható az üzenetekben, hogy mindez azért történik meg, mert hatalmas a hitehagyás és Jézus második eljövetele előtt ez az irgalmassági cselekedet nélkül nagyon kevesen jutnának az Atyához.
Minden jövőre vonatkozó profécia önmaga próbája. A jövőt csak a teremtő Isten ismeri. Az ördög a multunkat ismerheti csak. Elég várni egy kicsit, hiszen a hónapok nem évtizedek, így hamar kiderül a turpisság avagy bebizonyososdik a hitelesség .

(...)

Névtelen írta...

(...)
Ezek az üzenetek azt mondják Jézus az Úr, csak általa van üdvösség. Az Íge pedig igy szól :
1Kor 12,3 - Ezért értésetekre adom, hogy aki Isten Lelke által szól, az egy sem mondja: "Átkozott legyen Jézus." De azt sem mondhatja senki: "Jézus az Úr", csak a Szentlélek
által.
2Pét 1,21 - Hisz sohasem keletkezett jövendölés emberi akaratból, hanem mindig csak a Szentlélektől sugalmazva beszéltek - Isten megbízottaiként - a szent emberek.
Mt 11,25-Abban az időben Jézus ezeket mondta: "Dicsőítelek, Atyám, ég és föld Ura, hogy az okosak és a bölcsek elől elrejtetted ezeket és a kicsinyeknek kinyilatkoztattad. Igen, Atyám, így tetszett neked. Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú kinyilatkoztatja.

Az ígék, melyek szerint asszony ne tanítson és lányaitok profétálni fognak nem mondanak ellen egymásnak. Hiszen a tanítás nem profétálás.

Az üzenetekben azt olvasható, hogy ez a könyv meg volt jövendőlve ill. a benne levő dolgokat csak Jézus fedheti fel. Az igét olvasva pedig ezt találjuk:
Jel 5,1 A trónon ülő jobbjában egy kívül-belül teleírt könyvtekercset láttam, amely hét pecséttel volt lepecsételve. Aztán láttam egy hatalmas angyalt, aki nagy hangon kérdezte: "Ki méltó rá, hogy kibontsa a tekercset, feltörje pecsétjeit?" De senki sem tudta, sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt kibontani és elolvasni a tekercset. Erre sírva fakadtam, hogy senki sem volt méltó a tekercset kinyitni és elolvasni. Ekkor a vének közül az egyik így szólt hozzám: "Ne sírj! Íme, győzött az oroszlán Júda törzséből, Dávid sarja. Ő majd kinyitja a könyvet, feltöri hét pecsétjét."

Azt vélem az ítéteket mindég hagyjuk az alapos vizsgálat végére, mert könnyen félrevezettethetünk, ha már ítélkezve vizsgálódunk. Az elhamarkodottság helyett ott a csend,a várakozás és mindenek előtt az ima a Szentlélekhez a megkülönböztetés ajándékáért. (Ha a háromszemélyű Egy Isten első két személyéhez imádkozhatunk, miért ne tehetnénk ezt a harmadik, velük egylényegühöz? Az Ő ajándékainak elnyeréséhez miért ne fordulhatnánk Őhozzá imában?)
Ha e profécia beteljesül, akkor megtörténhet a nagy ébredés is melyre annyian várunk/ vágyunk...a Szentháromság kegyelméből.

Békességet mindenkinek az Úrtól.

Névtelen írta...

Sziasztok
Ne haragudjatok.
De ez az Ír származású valakinek nem látom, hogy bármi köze lenne a témához. Lehetne ezt ki szedni innen? És ha nem is írja alá hogy kicsoda (az nem gond) De legalább írta volna hogy kinek címzi. A cáfolatok annyit érnek mint amikor egy kéregető idézi az igét, és azzal akarja elérni hogy adjak neki, (ki követelni) mert én keresztény vagyok, és ha kérnek tőlem adnom kell. Valóban idézni tudja bárki az igét, de helyesen idézni, vagyis helyén nem fedeztem fel a cáfolatok esetében az Eudoxián keresztül, Istentől kapott kijelentés, üzenet esetében.

Robertó

Névtelen írta...

Sanyika vagyok.
A könyvben nincs szó, ott csak imák vannak és azokból idéztem.
Ha meghallgatod az Istentisztelet ezen részét akkor megérted. Nem állítottam, hogy a könyvben van szó erről a konferenciáról.
Ezt a megivót egy fényes jó minőségű papírra nyomták és ha jól emlékszem, a jövő tavasszal lesz a konferencia.
Ha nagyon akarod beszkenneltetem és elküldöm neked, mielőtt még a szavahihetőségemet megkérdőjeleznéd.

Egyébként is ez az Eudoxia téma már nálam egy lerágott csont.
Egyébként írtam a gyülekezet pásztorának és Ő sem irt vissza ez ügyben.
De feltételezzük, hogy szabadságon van.

Névtelen írta...

Sziasztok

Itt egy link erről a konferenciáról:
http://ek2013.hu/

Névtelen írta...

Sziasztok.

Hát lerágott csont miatt nem írok semmit. Akinek nem kell az üzenet az ne egye, maradjon éhes. Majd az éhségtől talán felébredsz.

Robertó

Névtelen írta...

Sziasztok!
Ha elolvassátok a Jelenések könyvét, amikor az Úr üzent a 7 gyülekezetnek,láthattátok,hogy miután megítélte a cselekedeteiket,megüzente Jánossal,mi lesz a következménye a tetteiknek. Ha Eudoxia valóban az Úrral beszélt, Ő üzent nekünk, elmondta volna a következményeket is.(ami nem földi) Ő nem János apostol. Amit Eudoxia mondott, azt bárki,aki olvassa a bibliát, hall tiszta tanításokat, jár gyülekezetbe és van egy kis fantáziája, el tudná mondani.Ildi

Névtelen írta...

Szia Ildi. Sziasztok.

Lefordítva szavaidat. Hazugnak nevezed. Majd elválik. De egy hazugnak sincs örök élete. Csodálatos volt hallgatni, amit mondanak. Fura hogy te nem hallod, és sokan nem hallják Istent miközben nézik hallgatják, mert az Ő Juhai hallják, felismerik az Ő hangját, és követik. Minél többet hallgatom, annál jobban értem, és annál többet értek. Ez az üzenet azért nem teljes, mert gátolják őket abban, hogy el mondják. Ez a videó is csak engedély nélkül ki szivárgott, mert rá ültek valamiért. De nem Eudoxiáék. Rengeteg vádat rágalmat, hallani felőlük. Nagy választó ez. Akik cselekszik az én Mennyei Atyám akaratát, azok Istennek fiai, nekem is testvéreim, családom. Akik nem Ismerik Istent, azok része kárhozat, örök büntetés a bűneikért, mert nem tértek meg. Sok a figyelmeztetés, és én tudom hogy igazat szóltak, mert amiket beszél, láttam, halottam, ahogy elkövetik a gyülekezetekben, nem csak ez előtt hanem most is. Elég ha a face bokra felnézünk, és láthatjuk a szemérmetlenül öltözködő, magukat keresztényeknek valló emberek tömegeit. Csak 1 példa ez. Igazából semmit sem követeltek, hanem nagy alázattal kérték még azt is hogy meg hallgassák őket. Még mindig a gyülekezetükbe járnak, pedig sok rosszal illetik őket. Nem lázadtak, nem veszekedtek, de rájuk sokféle vádat szórtak. Nem írok le egyet sem, a neten lehet keresgélni, van belőle bőven. Sajnos.

Robertó

Névtelen írta...

Kedves Robertó!
Én nem azt mondtam,hogy hazudik.De veszélyes dolog magát 2. János apostolnak kiadnia. Pedig bárhogy is szépítitek, azt csinálta.
Elmondhatta volna amit akart körítés nélkül is. Úgy el is fogadnám. Így viszont nem veszem komolyan,még akkor sem, ha igazat mond.
Ildi

Névtelen írta...

Kedves Ildi.
Világos hogy bár fedve, de hazugnak mondod, mivel azt állítottad fantáziával bárki elmondhatja, és most is mondtad hogy nem veszed komolyan, másrészt amit hiányoltál, az is meg van az üzenetben, tett és következmény. Nagyon nem figyeltél oda, mert hamar el vetetted az előzetes elképzeléseid, és más dolgpk befolyása miatt. Ez nem prófécia amit mondtam, csak értem amit írsz.
Viszont azt nem tudom, hogy most az a bajod, hogy hasonlóan Jánoshoz, ő is volt a mennyben, és látott dolgokat, amit mi nem? De az is csak egy vád, hogy János Apostolnak adta ki magát, mert nem adta ki annak sem. Ez is csak rossz indulatú pletyi, amiből meg kell térned.

Robertó

Névtelen írta...

Kedves Robertó!
Ha neked erre a hitetsére van szükésged, hallgasd. Én maradok Isten igéjénél, hozzám állandóan szól az Úr, nincs szükségem arra, hogy a Mennybe menjek idő előtt. Különben amit írtam, azt az Úr maga jelentette ki nekem, amikor hozzá fordultam ez ügyben. Nem muszáj elhinned, de én pontosan tudom, hogy így van,akár tetszik neked, akár nem. Nekem van egy helyes Istenképem, rengeteg bizonyságom, 21 éve vagyok keresztény,nem könnyű elhitetni,mint ahogy azt a tesót sem, aki elsőnek írt. Teljesen igaza van. De nem érdemes vitatkoznunk, engem nem győzől meg, az igazságból nem kell megtérnem. Én csak azért írtam, hogy nyisságtok ki a szemeteket. Nálunk senki nem beszél róla a gyüliben, a prédikációk viszont tiszták, valóban az Úrtól vannak, és sokkal hatásosabbak, mint amit Eudoxia mondott. Mivel nem egy ismert valaki, el fogják felejteni. De az írott ige megmarad, annak van hatása nIldi

Névtelen írta...

Kedves Ildi!

Szavaid és szemléletmódod teljesen ellentétes Jézussal, az Igével.
Jézus az Ige, Ő pedig egyértelműen azt mondta, hogy legyünk alázatosak és nyitottak mint egy gyermek (Mt 18.3)
Jézushoz alázatos szív kell. Ha valaki lezárt és korlátozott az újjal szemben, az olyan újjal amely Jézusra nyitott, akkor egészen biztos, hogy hamis az istenképe. Ha valamit neked az Úr jelentett ki, az nem lehet más, mint ami Jézussal szinkronban van, ha pedig nincs szinkronban
akkor pedig egészen biztos, hogy nem Úr jelentette ki azt neked!
Aki lezárt az újjal szemben, aki nem lesz olyan, mint egy gyermek, az bezárja önmagát egy téves istenképbe, ahonnan nem fog tudni kiszabadulni, mint pld „Édes” is aki ugyan megtért, de mégsem volt olyan nyitott, mint egy gyermek és a pokolra került.
Mi nem akarunk meggyőzni erről. Nem meggyőzni, hanem csak figyelmeztetni szeretnénk, hogy tévedésben vagy.

Isten Áldjon!

Névtelen írta...

Ez az új semmi újat nem hozott. Ha az Úr üzen valkivel a mennyből, attól eltátom a számat, olyen dolgokat fog mondani, nem olyasmit, ami a pulpitusról is elhangzik.(a pásztoromat idézve) Most ez nem történt meg, nem változott semmi. Ha Eudoxia üzenete változást hoz,mély istenfélelmet, az egész egyházban, akkor valóban Isten küldte. (lásd: Jónás, Ninive)Ha nem, akkor az egéaz humbuk volt. Gyümölcseiről ismertetik meg a fa.

Isten áljdon!

Névtelen írta...

Szia Ildi.

Gondolom az ez előttit is te írtad. De ha nem akkor is válaszolok. Nyisd csak ki az Igét és lásd meg hányszor fordultak az Isten által küldött próféták ellen, és hányszor fordultak oda Istenhez az üzenetük miatt. Szegény Jeremiás hogy kívánta népe javát, mégsem hallgattak rá. Végig kellet nézni, és velük élnie az ítéletüket, alig maradtak mire Isten végzett. Az üzenet nem attól hiteles hányan térnek meg miatta. Mert ilyen szemlélettel a Megváltónk Jézus Krisztus üzenetét is hiteltelennek kellene tartani, mert csak kevesen vannak akik Őt választják, de távol legyen hogy az hiteltelen. Isten igaz örökké.
Az a baj hogy neked ez az üzenet meg foghatatlan, mert testi , emberi módon ítéled meg. Így pedig a Szellem dolgait nem lehet meg ítélni, és megérteni, mert így csak bolondságnak érzed. Nem vagy egyedül ezzel, de ez is csak az Írott Igét, és Istent igazolja. Csak kevesen választottak, bár sokakat hívott az Isten, sőt mindenkit és mindenhol a megtérésre. A Biblián végig vonul ez Isten hívja az embert, de csak kevesen térnek meg. Sajnos. Valóban bezártad magad, előítéleteid, előzetes elképzeléseid, hamis Isten ismereted börtönébe. De még tart az idő, meg lehet változtatnod a gondolkozásmódodat.

Robertó

Névtelen írta...

Szia Robertó!
Ez az Úr véleménye:"ne vegye el tőletek a versenydíjat az, aki alázatoskodásban és angyalok iránti tiszteletben tetszeleg, látomásaival foglalkozik...de nem ragaszkodik a Főhöz" (kol. 2) Én nem foglalkozom többet látomásokkal (bár eddig sem tettem), az nem megbízható, az ige viszont igen.Az egész Eudoxia vitának ez volt a haszna.
(szerintem jobb, ha Jézus és a Te kapcsolatoddal foglalkozol, sokat imádkozol a továbbiakban és az igét olvasod. Több hasznod lesz belőle, hidd el, mint egy olyan személy szavainak hiszel elfogultan, akit nem is ismersz)
Áldjon meg az Úr!
Ildi

Névtelen írta...

Szia Ildi.

Ismerem, beszéltem velük személyesen. Nincs semmiféle alázatoskodás. Sárt dobálsz, miközben azt állítod neked fontos az Ige. Az pedig simán és egyértelműen hazugság, hogy angyalokat tisztelne, és ezzel tetszelegne. Az is rossz indulatú vád, hogy a Főhöz nem ragaszkodna. Sokat mersz, meg kell térned ebből. Az ige azt mondja a prófétálást meg ne vesd. Prófétálás IS az Eudoxia bizonyságtétele, vagyis te vagy az aki átnézel Isten akaratán, vádaskodsz alaptalanul, és értelmetlenné válsz e cselekedeteid miatt. Sajnálom szemet gyógyító ír kell neked hogy láss. De ily kevélyen, elbizakodva, nem fog menni.

Robertó

Névtelen írta...

ezt olvassátok

www.nagyfigyelmeztetes.hu

Névtelen írta...

inkább neeee...

Névtelen írta...Idézet a blogból:

"Márpedig ez az Eudoxia mondott olyan dolgokat, amik ellenkeznek Isten Igéjével."

Szeretném megkérdezni, hogy mik voltak azok a dolgok amik ellenkeztek?

Zsolt írta...

Sziasztok szerintem azok akik annyira kardoskodnak a nyíregyházi videó ellen, hit gyülisek.
Ugyanis ha Német Sándor azt mondja hogy ez hazugság akkor az, egyébként úgy tudom a nyíregyházi gyülekezet pásztora Szaniter úr az ott jelen lévőkkel egyben elfogadta a hallottakat annyira,hogy felvételt is készítettek belőle amint látjátok.De Német úr azt mondta hogy ez a nő jézabel és nem fogadják el a bizonyságát így hát nincs mit tenni ez a videó a hit gyüliben eretneknek minősül.Egy kérdés? (Ismertek magyar valakit aki Német úron kívül látta jézust?)mert szerintem úgy gondolja hogy ez alapjaiban rengetné meg az ő hatalmát a gyülekezetben, nem is lessz soha senki elfogadott a hit gyülekezetben aki látta jézust.

Üdv:Zsolt

Névtelen írta...

Jelen.
Facebook: Katalin Kurgyis
Eudoxia igazat mond, s szívesen beszélgetek bármelyikőtökkel olyan igazságokról, hogy csodálkozni fogtok! :)
„Bizony, bizony, mondom néktek: a Fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az Atya; mert amit ő tesz, azt teszi a Fiú is, hozzá hasonló módon. 20Mert az Atya szereti a Fiút, és mindent megmutat neki, amit ő tesz. Sőt még nagyobb feladatokat is fog rábízni, hogy ti csodálkozzatok. 21Mert ahogy az Atya feltámasztja a halottakat, és életre kelti őket, úgy a Fiú is életre kelti azokat, akiket akar. 22Az Atya nem is ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta át, 23hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, ahogyan az Atyát tisztelik. Aki nem tiszteli a Fiút, az nem tiszteli az Atyát sem, aki őt elküldte. 24Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. 25Bizony, bizony, mondom néktek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten Fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak.
János evangéliuma
üdv: Kata

Névtelen írta...

Galatákhoz 3:28
Üdv!
Hungarian Károli (KAR)

28 Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nõ; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.
Szeretettel: Katalin Kurgyis (a facebook-profilkép 4 részre van osztva, 4 kép) :)

marosi botond írta...

Kedves Kata!

Amióta megismertem Jézus Krisztust, a Bibliában csak olyan igazságokat olvastam, és olvasok, hogy folyamatosan csodálkozom. És azt hiszem beérem ezzel.

Üdv. Botond

aredhel írta...

Sziasztok mindenki aki ezt olvassa!
Nem olvastam vegig az osszes hozzaszolast, de en arra vagyok kivancsi ha valaki felsorolna esetleg nehany dolgot amit Eudoxia a Bibliaval ellentetesen mond, mert szeretnek tisztan latni es nem vettem eszre MEG a videoban. Ezen kivul meg ha atveres is arra volnek kivancsi, hogy ha felrevezet akkor milyen iranyba, vagy hogyan vagy hogyan tavolit el engem Istentol mikor azt mondja tobbszor is, hogy teljes onatadasban add oda magad Krisztusnak? Nem kotekedni akarok, hanem azert erdekel ez mert nem szeretnek a megtevesztes aldozata lenni, ha tenyleg az.
Amugy a "sokan jőnek majd az én nevemben, a kik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek." nos...Eudoxia nem azt mondta, hogy O Jezus vagy ilyesmi, az biztos, hogy sokkal tobben vannak az utobbi idoben akik felre akarnak vezetni.
Szoval ha valakinek vannak valaszai megkoszonnem ha valaszolna.

Névtelen írta...

A zsidó vallás a gonosztól ered. Kimondja hogy nem bűn a gójokkal szemben semmilyen cselekedet. Azt nem hogy Eudoxia miért isteni eredetűnek állítja be.

Névtelen írta...

Az értem szó lemaradt. Bocsánat.

Unknown írta...

En megnéztem a videot es el sem tudom mondani mennyire örülök, hogy Magyarországon is elkezdődött az ébredés, dicsőség az Úrnak!!!! Miert ítélkeztek mások felett? Ki hatalmaz ott fel rá?! Nem féltek, hogy mikor eljön az idő ezt Jezus fogja megkérdezni tőletek??
Amikor eljön az idő a szívűnk lesz megvizsgálva.
Meg van írva, hogy támadni fogják az igazi keresztényeket. Ki fogják gúnyolni őket Jezus szaváért....
Szeretnék látni egy olyan negatív véleményt ami konkrétan leírja milyen hazugságot vélt felfedezni Eudoxia szavaiban es akkor talán lehet beszelgetni róla. De amíg csak kertelések vannak, hogy a fele igaz a fele nem. Kérem a tényt hogy mi igaz es mi nem.
Bizonyságot tesz Jézus szeretetéről, a Biblia helyességéről, a bűnök veszélyességéről, a pokol es menny valódiságárol!
Mondjatok meg melyik hazugság???
Ez csak az én véleményem.

Ne felejtsük el, hogy egyszer meg leszünk ítélve ugy ahogy mi ítélünk másokat. " a saját szátok fog titeket kárhoztatni"
Vigyázzunk, hogy szeretettel beszéljünk másoktól még akkor is ha esetleg nem értünk egyet... Keresztények vagyunk!!!!!
Dicsőség az Úrnak!!! Isten aldjon midannyiotokat!!!!
Ne haragudjatok az elmaradt ékezetek miatt...

Timi írta...

Sziasztok!Timi vagyok.Úgy látom Unknown bejegyzése óta nincs hozzászólás!Én is láttam a videót,és nem tudom hol van a hiba?Konkrétan erre még választ senki nem adott!Aki kételkedik,viszont keresztény,az kérje Jézustól imában,hogy világítsa meg hogy ez tőle van e?Én most keresem az Urat,és szomorúan látom,hogy ilyen vélemények vannak arról,aki bizonyságot tesz az Úrról!Nekem az egyik kedvenc bizonyságtételem,ami igenis buzdít a hitre,és az Úr szeretetére!Köszönöm,hogy elolvastátok,Isten áldása és dicsősége nektek!

Névtelen írta...

„Katalin Kurgyis Írta:

Eudoxia igazat mond, „2014. május 27. 20:34

Erről az alábbi Ige jut eszembe:

Apcsel 16:17. Ez követvén Pált és minket, kiált vala, mondván: Ezek az emberek a magasságos Istennek szolgái, kik néktek az idvességnek útját hirdetik. (Károli)
17 Állandóan követte Pált és csoportját, és közben így kiáltozott: „Ezek a férfiak a Magasságos Isten szolgái, akik az üdvösségre vezető utat hirdetik nektek!” (Egyszerű fordítás)
Akit valóban komolyan érdekel az Ige véleménye, azok olvassák el a szövegkörnyezetet is.
Úgy, mint a Béreabeliek:
Apcsel 17: 11. Ezek pedig (a béreabeliek, lásd az előző versben) nemesb lelkűek valának a Thessalonikabelieknél, úgymint kik bevevék az ígét teljes készséggel, naponként tudakozva az írásokat, ha úgy vannak-é ezek.

„Naponta tanulmányozták az Írásokat, és gondosan megvizsgálták, hogy valóban igaz-e, amit Páltól hallottak”
Felülvizsgálták, amit Pál mondott.

Mi is hasonló módon járunk el akár egy istentisztelet végén a prédikátor szavait összevetve az Igével?


János 10: 2. A ki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az.
3. Ennek az ajtónálló ajtót nyit; és a juhok hallgatnak annak szavára; és a maga juhait nevökön szólítja, és kivezeti őket.
4. És mikor kiereszti az ő juhait, előttök megy; és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját.
5. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól: mert nem ismerik az idegenek hangját.

Ismered-e a” Mennyei Pásztor hangját”?

Van- e összehasonlítási alapod?

A Sámuel II. könyve 15. részében olvasunk egy pártütésről.
„mindenkit, a kinek dolga lévén, a királyhoz megy ítélet végett, megszólíta Absolon”
Ennek a megszólításnak az lett az eredménye, hogy nem érkeztek meg a király jelenlétébe azok az emberek, mert odafigyeltek egy a számukra „ismeretlen” hangra.
Unknown írta...
Miert ítélkeztek mások felett? Ki hatalmaz ott fel rá?!

1Jn 4,1
Szeretteim, ne higyjetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől vannak-é; mert sok hamis próféta jött ki a világba.

Óvakodjatok a hamis prófétáktól!
Kedves gyermekeim, ne higgyetek akármelyik szellemnek. Előbb gondosan vizsgáljátok meg őket, hogy valóban Istentől jöttek-e! Azért mondom ezt, mert sok hamis próféta jön-megy szerte a világon.

Úgy gondolom, hogy a vizsgálódás még nem ítélkezés.

Unknown írta...

„Szeretnék látni egy olyan negatív véleményt ami konkrétan leírja milyen hazugságot vélt felfedezni Eudoxia szavaiban és akkor talán lehet beszélgetni róla. De amíg csak kertelések vannak, hogy a fele igaz a fele nem. Kérem a tényt hogy mi igaz és mi nem. „
2016. február 18. 19:45

Íme a tény, amit kértél a teljesség igénye nélkül.

"… olyan dolgokat lát a mennyben, ami nincs benne a Bibliában, vagy nem úgy van leírva. Márpedig én úgy gondolom, hogy akit Isten elvisz a mennybe, hogy megmutassa neki, az nem láthat mást, mint amit János apostol látott és leírt a Jelenések könyvében. …. mondanék pár példát: az Atya trónja: eudoxia szerint felhőbe van burkolva, valami arany van előtte, balkéz felől egy szökőkút, amiből vér folyik, a Bárány vére, és az Atya azon keresztül néz bennünket. Ilyent a Biblia nem ír le nekünk. A Jelenések könyvében szépen le van írva, hogyan néz ki Isten trónja, de semmilyen szökőkútról nem ír, amelyből a Bárány vére folyna. Olvasd el a Jelenések könyve 4-5 részt. Másik példa, hogy a szentek vérét látja eudoxia kiáltani, hogy Isten álljon bosszút értük. Ez sem így van leírva, lásd Jelenések 6,9-10-11. Lát nagy szép lovakat, sárgát, fehéret, szürkét vagy feketét, hogy angyalok tartják őket lekötözve láncokkal, de a lovak tajtékoznak, mintha arra várnának, hogy indulhassanak. És kihangsúlyozza szépségüket. Olvasd el kérlek a Jelenések 6,1-8 részt. Halált, nyomorúságot hozó lovakról és lovasaikról ír az ige. Nem passzol."

Gal 1,8
De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, a mit néktek hirdettünk, legyen átok.

Jak 3,11
Vajjon a forrás ugyan abból a nyílásból csörgedeztet-é édest és keserűt?


Egyenlőre ennyit gondoltam leírni a témával kapcsolatban.

Imre

T.Zita írta...

Kedves Testvéreim!
Engedjetek meg néhány gondolatot, amit szeretettel írok, senki ne vegye másnak, akkor már előre bocsánatot kérek!
Ugye t is úgy gondoljátok, hogy a kinyilatkoztatás nem befejeződött be az Igével, és senki újat már nem tapasztalhat a Biblia leírása óta? Hol van megírva, hogy lezárult a kijelentés? Mert azzal már találkozhattunk (pl.Jn 21,25), hogy nincs minden megírva Jézusról sem, akkor Pálnak (vagy akiről ír) sem kellett volna látnia mennyei dolgokat és továbbra is azokra figyelni, sőt mindannyiunkat erre buzdítani (Kol 3,1-2)?!
A titkok az Úréi (5Móz 29:29), és ha úgy dönt, hogy megosztja azokat (részben!) egy-egy gyermekével (legyen az ószövetségi vagy újszövetségi), akkor nekünk tényleg óvatosan kéne megvizsgálni, nem?
A szeretet (leginkább testvérek felé!) ítélni nem fog, viszont, egyenként felelősek vagyunk, hogy miként gondolkodunk és kit követünk… ha valami gonosznak látszik, attól távol tarthatjuk magunkat, és ebben az Ige, Isten Szelleme és a sajátunk tanácsol minket, ha figyelünk és megfelelő szempontjaink vannak. Ha ez segítség, nekem ilyenek vannak pl.:
-ne mondjon ellene az Igének, vagy Isten Szellemének, mert az Igében nincs minden benne, vagy nem biztos, hogy értjük
-ingyen kaptátok, ingyen adjátok
-gyümölcsei jók legyenek, Istenhez, az igazsághoz vigye közelebb az embereket
-Istent dicsőíti az egész?

T.Zita írta...

Megnéztem a „tényeket”, amire Névtelen Imre testvér hivatkozott, és kérlek ne haragudj, ha más a véleményem, de tennék néhány észrevételt hozzájuk.
-János Jelenésekkel kapcsolatban írtad:
„akit Isten elvisz a mennybe, hogy megmutassa neki, az nem láthat mást, mint amit János apostol látott és leírt a Jelenések könyvében”
Fent már leírtam, hogy nincs sehol leírva, hogy az Ige kizárólagos pontossággal írt le mindent egy-egy könyvben. Nem gondolnám,hogy csak az van és csak úgy, a Mennyben, mint ahogy a Jelenésekben szerepel, sok-sok csodálatos dolog van még, amit szem nem látott, fül nem hallott, az elménk nem tud kigondolni és amiről még beszélnünk sem mindig lehet, nem? Ha megnézünk egy ószövetségi és egy újszövetségi látomást, lehet, hogy ugyanarról írnak, mégis más-más szemszögből, vagy más szavakkal… attól is függhet, ki írja le, milyen oldaláról mutat neki valamit az Úr, de attól még mindegyik igazat ír, ahogy tőle telik.

-A szentek vére kiálthat, mivel Ábel vére is kiáltott(1Móz 4,10) és Jézus vére is (Zsid 12,24)
-A Jelenések lovairól nem látok a színükön kívül mást az Írásban, a lovasaik a rémísztőek, a lovak lehetnek bármilyenek attól még, nem?
-A Gal 1,8 az evangélium hirdetésére vonatkozik, ami ugyan egy van, de vajon azt is hányan hányféleképpen értelmezik ma is… A titkokkal kapcsolatban nem ez a mérvadó ige, hiszen azok nincsenek mind kijelentve, még azóta is zajlanak, Pál sem mondta el mindet!
-A Jak 3,11 „Vajjon a forrás ugyan abból a nyílásból csörgedeztet-é édest és keserűt?”
önmagát válaszolja meg az előző versekben, hogy sajnos igen, és nem kellene ennek így lennie.
Jak 3:10 „Ugyanabból a szájból jön ki áldás és átok. Testvéreim, nem kellene ezeknek így lenniük”

Mutasson valaki tökéletes embert, akitől minden kinyilatkoztatást, beszédet el lehet fogadni?
Akkor a Biblia nagy részét(vagy az egészet?) nem kellett volna elfogadnunk, mert tökéletlen emberek írták?
Még jó, hogy Eudoxiáék nem is erre hivatkoztak, nem a Bibliával egyenrangúan nyilatkoztak, „üzenetet” közvetítettek az Úrtól, és alárendelték magukat a pásztoraiknak, vezetőiknek, ez igei nem? Ehhez képest csodálkozom, hogy miért tünt el a netről a bizonyságuk… talán nem bíznak a „vezetők” Isten népének ítélőképességében, akiket a Szent Szellem vezet és nincs szükségük tanítókra??
Nem látom az alázatot a Gyülekezetben sem Isten, sem a testvérek felé… és a szeretetet sem… ez nagyon szomorú… hogyan állunk majd az Úr elé, mint Mennyasszony? Szennyes ruhában, egymásra mutogatva? Hogyan leszünk a fény a világnak, amihez odajöhetnek az emberek megtérni? Nem az örömhír hirdetésével kellene legyünk elfoglalva, hogy az elveszettek megmeneküljenek? Hol a szeretet, ami mindent elvisel? (1Kor 13,7)
Gal 6:1 Testvéreim! Ha valakit rajta érnek valamely elesésen, az olyant ti, szellemiek, szelídség szellemével igazítsátok helyre. De tartsd magadon a szemedet, hogy te ne juss szintén kísértésbe!
Gal 6:2 Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Felkent törvényét!
Gal 6:3 Ha valaki valaminek véli magát, noha semmi, tévútra viszi saját eszét.
Gal 6:4 Ki-ki a saját munkáját próbálja meg, és akkor csak saját maga felé lesz dicsekedni valója és nem a másik felé.
Gal 6:5 Mert mindenki a saját terhét fogja hordozni.
Gal 6:6 Akit az Igére oktatnak, tegye közössé oktatójával minden javát.
Gal 6:7 Ne tévelyegjetek! Isten nem hagy csúfot űzni magából, mert amit vet az ember, azt fogja aratni is.
Gal 6:8 Aki a hús világába vet, saját húsából fog romlást aratni, aki ellenben a Szellembe vet, a Szellemből fog örök életet aratni.
Gal 6:9 A nemes dolgok tevésében hanyagokká ne váljunk! Mert ha ki nem dőlünk, a maga idejében aratni fogunk.
Gal 6:10 Következőleg, amint alkalmunk adódik rá, munkáljuk mindenki irányában a jót, de leginkább hitünk házanépével szemben.

T.Zita

T.Zita írta...

Kedves Marosi Botond.

Régen volt már (2012.jún.24-én), hogy véleményedet leírtad, remélem nem baj, ha most mégis reagálok rá.

Ezeket írtad:
„adta az Ő beszédét, amelyet megszerettetett velem mindennél jobban és függővé tett attól. „M. Botond

Azért vigyázzunk… „a betű megöl”! (2Kor 3,6) Az Új szövetségben a Szellem szolgái vagyunk Tőle kell mindennél jobban függenünk!, aki írta és értelmezi az Igét! Nem biztos, hogy mi mindig jól értelmeznénk… lsd. házasságtörő asszony esete, szombat „megtörése”,stb.


„Isten pedig soha nem fog olyan dolgokat mondani, ami nincs benne a Bibliában” M. Botond

Ez hol van megírva?


„Márpedig ez az Eudoxia mondott olyan dolgokat, amik ellenkeznek Isten Igéjével.” M. Botond

Mire gondoltál pontosan, azon kívül, amit fent már megválaszoltam?


„pásztorom segítségével újból tisztán látok és tudom, hogy ez a bizonyság nem az Úrtól van.” M. Botond

A pásztor segít (és nem tévedhetetlen!), de a vezetés az Úrtól van személyenként, személyre szabva, amit nekünk kell elvenni Tőle. Ha valaki úgy gondolja, úgy vezeti őt, hogy egy videó nem Istentől van, az az Ő személyes felelőssége, de az megint más, ha ezt a véleményét közzé teszi, mert ezzel befolyásol másokat! Ezzel vigyázni kellene… és az is elgondolkoztató, hogy milyen módon történik ez, szeretettel, békeséggel, figyelmeztetéssel, vagy személyeskedéssel, vádlással, hamis állításokkal, dühösen?
Berkes Sándor pásztor véleménye, miszerint valaki „beteg nőszemély”, „eretnekség, amit mond és úgy kell a szemétbe „vágni”, ahogy van”, ez az igei megvizsgálás és a szeretet eredménye?

Jó, hogy azért az igét is előhozta, mert bizony Joel beszél „látomásokról ” (Joel 2,28)… Jézusnak pedig beszélnie sem kellett volna róla, mert Ő bemutatta és átélte a tanítványok előtt(Lk 9,33), amikor elköltözött szentekkel beszélt megdicsőülve egy hegyen…
és mégis beszélt Jézus arról, hogy bemehetünk a Mennybe már itt a földi életünkben, a Jn egész 3 fejezetében:

Ján 3:3 „Bizony, bizony, ezt mondom neked - felelte neki Jézus -, hogy senki sem láthatja meg Isten királyságát, ha felülről nem születik.” Ján 3:5 Jézus ezt felelte: „Bizony, bizony, azt mondom nektek, hogy ha valaki vízből és Szellemből nem születik, nem mehet be Isten királyságába”.

Mivel Jézus maga is így élt, belelátott a Mennybe:
Ján 5:19 Azért szólította meg őket Jézus: „Bizony, bizony - szólt hozzájuk -, azt mondom nektek: a Fiú semmit sem tehet(nem képes) magától, hacsak azt nem látja, hogy az Atya valamit cselekszik, mert amiket az cselekszik, azt teszi hozzá hasonlóan a Fiú is.”

És azt mondta, mi is ilyenek leszünk:
Ján 14:12 „Bizony, bizony, azt mondom nektek, az, aki bennem hisz, ugyanazokat a munkákat fogja tenni, melyeket én teszek, sőt azoknál nagyobbakat fog tenni, mert én az Atyához megyek.”

Láthatjuk, hogy tele van mennyei átélésekkel az egész Biblia… hogy csak az Újszövetséget nézzük: angyalok jelentek meg Máriának, Józsefnek, Zakariásnak, Jézusnak, a pásztoroknak Jézus születésekor; Péter,János,Jakab látta Mózest és Illést Jézussal a hegyen beszélgetni, István belelátott a Mennybe, Péternek, Pálnak látásai, utóbbinak és Jánosnak Mennyei elragadtatása is volt és mivel nincs minden leírva a Bibliában az Úr tudja, hányan és hányan élték át a Vele való találkozásokat és ez tart a mai napig is. Különben miért írta volna le Pál a Kol 2,18-at az angyalok tiszteletéről és a látomásokról?
Berkes Sándornak abban igaza van, hogy az Igét ne hanyagoljuk el, elvégre ez az egyik legfontosabb „mérőzsinór” az életünkben, csakhogy a Szellem vezetése alatt, amire ő is hivatkozik!

Azt nem tudom, mennyire mondtak véleményt más pásztorok a videóval kapcsolatban, lehet, hogy ebben is igaza van (hogy hallgattak, és ez nem helyes), a gyülekezeteknek szükségük van a vezetőik intéseire.

T.Zita írta...

„Hiszem azt, hogy Isten mindent, amire szükségünk volt, van és lesz, kijelentett az Ő beszédében. Ez a beszéd pedig teljes egészében rendelkezésünkre áll a Bibliában, amely Szent, fel nem bontható és örökké megmarad.” M. Botond


Isten beszéde élő, vagyis nemcsak a leírt szava a fontos, hanem amit éppen most mond…
Ugye nem azt gondoljuk, hogy Ő állandóan ismétli önmagát és a Bibliát szavalja folyton?
Lehet, hogy elég lenne a Biblia mindenkor, mindenre, de akkor mit tanít, jelent ki a mai napig a Szellem a hívőknek, ha már mindent tudunk? Miért akar elvezetni minden igazságra, ha az már úgyis le van írva?
1Kor 2:9 Ellenkezőleg -- amint írva van -- „amit szem nem látott, fül nem hallott; ami az ember szívébe fel nem ötlött: azt készítette el Isten az Őt szeretőknek".
1Kor 2:10 Nekünk mégis kijelentette a Szellemen át az Isten, mert a Szellem mindent fürkész, még az Isten mélységeit is.


„ha Pál magáról beszél, akkor tizennégy évig nem beszélt arról az eseményről.” M. Botond 2012.jún.28

Itt Pál (vagy más) elragadtatásáról beszéltél(2Kor 12,2). Azt miből gondolod, hogy 14 évig nem beszélt erről senkinek?


„Tehát Pál elragadtatását nem hasonlíthatjuk Eudoxia mosogatás közbeni látomásához, ahogyan János apostol Jelenések könyvében leírt dolgokat sem.” M. Botond 2012.jún.28

A videó szerint, Eudoxia mosogatás közben hallotta az Urat, de a látomások nem ekkor történtek!
És kérdezném (anélkül, hogy Pállal vagy Jánossal hasonlítanám össze bárki látásait), milyen körülmények között történhet meg, hogy valaki látomást, kijelentést kapjon?
Álmában nem? (Ábrahám, Jákob,Mt1,20;Mt2,12) És miközben bárányokat terelget? (2Móz 3,1-2) Vagy búzát csépel? (Bír.6,11)
Van olyan foglalatosság, ami megtiltja Istennek, hogy szóljon? Ha valaki konyhai mosogató (van ilyen foglalkozás), akkor törődjön bele, hogy munka közben nem fog hozzá szólni vagy látomást adni az Úr?
A sokgyermekes családanyák, akiknek nincs mosogatógépük, elég sok időt töltenek mosogatással, takarítással, mosással, de közben ne is reménykedjenek, hogy kapnak kijelentést?
Testvérem, ne legyünk képmutatók és vallásoskodók, mint Jézus korában a törvénytudók és farizeusok, akik megölték volna a házasságtörés miatt az asszonyt és Jézust a szombat, a gyógyítás, halottfeltámasztás stb.miatt…
A Szent Szellem a szívedbe írta a szeretet törvényét, kérlek kövessük azt!

Névtelen írta...

Egyetértek T Zita véleményével az általa leírtakkal teljes egészében,kiegészítve egy igével: János 16:13 De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, a miket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek.-- AZ ELJÖVENDŐKET MEGJELENTI!! Eudoxia látomása átélése ennek egyik formája, bár Isten eszköztára mérhetetlen számunkra! A Hit gyülekezete tagja ugyan Krisztus Testének, de a test feje sajnos nem Jézus hanem Németh Sándor! Csak azt fogadja el, amit "nagykenetű"vezetője kijelent! Nagy bátorságra vall a Szentszellem általi elragadást sátáni szellemnek jézabelnek tulajdonítani!!! De mint tudni illik Németh Sándor tévedhetetlen amint a római pápa!!! Kérjük Istent állítsa helyre a hit gyülekezetét,hiszen ha a test egyik tagja beteg,vele szenved a többi tag is! Isten áldja a Hit Gyülekezetét!!!

Megjegyzés küldése