2013. december 30., hétfő

119. Zsoltár 26

„Útjaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; 
taníts meg a te rendeléseidre!” 
Zsoltár 119; 26

Ez az igevers egy kapcsolatot feltételez ember és Isten között. Megállni Isten előtt annyit jelent, hogy imában Hozzá fordulunk és megszólítjuk Őt, a láthatatlan, rejtőzködő, mégis az őszinte ember előtt magát feltáró, Mindenható Istent. Ez egy szükséglete az embernek, az ember lelkének, hogy beszéljen Valaki olyanhoz, aki egy láthatatlan világban van, mégis lát bennünket, és aki be tudja tölteni a lelkünkben tátongó űrt.
Mivel kezdetben Isten teremtette az embert, úgy alkotta meg, hogy az Ő jelenlétében legyen, beszélgessen vele, kapcsolatban legyenek egymással. A bűn elszakította őket egymástól. Az ember szeme elől eltakarta a bűn Istent. Láthatatlanná vált a földi számára a Teremtő. Nemcsak Istennek fájt ez az elválás és nem csak Istenben maradt vágy az Ő teremtménye után, hanem az emberben is űrt hagyott a szakadás. Ott maradt a vágy a szívében az ő alkotója után. Ezért vágyik az ember lelke, szelleme megszólítani Valakit, akiről legbelül tudja, hogy az ő teremtője, alkotója, aki képes neki segíteni, aki képes őt megvigasztalni.
Isten Jézus Krisztusban kibékítette a világot önmagával. Jézus utat nyitott a Teremtőhöz. Az embernek lehetősége van most már hit által megállni az Ő alkotója előtt és beszélni Vele úgy, hogy a Mindenható válaszoljon. Lehetőség adatott egy kapcsolatra Isten és ember között, nem egyoldalú kapcsolatra, hanem közösségre. Mindez pedig Jézus Krisztus által lehetséges. Az Istenhez való közeledést Isten határozta meg, és ezt ember nem módosíthatja kénye-kedve szerint. Erről szól ez az igevers. Isten magához hív Krisztuson keresztül, és lefektette ennek alapjait a Bibliában. Csak sajnos az embernek útjai nem egyeznek Isten útjaival. Ezért nehéz sok ember számára ennek a találkozásnak a létrejötte.
Amikor azt olvassuk, hogy: „Útjaimat elbeszéltem előtted…”, akkor tulajdonképpen azt mondja az ige, hogy az embernek sokféle útja van, sokféleképpen él, sokfajta módszert (ez is egy jelentése az „útnak”) használ, amelyek nem Isten szerintiek. Az ember próbál élni sokféleképpen, épp azok a módszerek, stílusok szerint, amire bölcsessége szerint eljutott. De, amikor rájön, ráébred, hogy egyik sem igazán használ, akkor kezdi keresni azt a valamit, vagy valakit, aki többre tudná őt eljuttatni. Ez a Valaki nem más, mint Isten. Mindannyian Őt keressük ilyen vagy olyan módon, Ő meg eligazít minden keresőt a helyes útra, hogy megtalálják Őt.
Keresztényként élve is sokszor tévútra kerül az ember, és amikor ráeszmél erre, akkor Isten elé áll és elbeszéli, bevallja, beismeri azokat a helytelen utakat, életviteleket, módszereket Isten előtt, amelyek eltérítették őt a helyes útról. Nagyon fontos az Istennel való kommunikálás egy keresztény ember életében, nagyon fontos a töredelmes, bűnbánó szív Isten előtt, nagyon fontos hogyan állunk meg előtte. Miért annyira fontos ez? Mert ettől függ Isten reakciója a megszólításunkra. Azt olvassuk a fenti igében: „… és te meghallgattál engem;” Ez nem csak egyszerű meghallgatásról szól. A szó elsődleges jelentése az, hogy „válaszol”. Isten válaszol. Tehát, mint mondtam nem egyoldalú kapcsolatra hív minket Isten, hanem közösségre az Ő Fiával, és az Ő Fián keresztül saját magával.
Nos, akkor azt mondhatjuk, hogy ha eltévelyedünk Isten útjáról és ezt felismerjük, akkor szükség nekünk Isten előtt beismernünk téves útjainkat, módszereinket, életvitelünket, mindezt bűnbánó töredelmes, megtört szívvel és akkor számíthatunk Isten válaszára, meghallgatására.
Mi az, amit felismert a zsoltáros az Istennel való beszélgetése után? Hogy, ha nem ismeri Isten beszédét, igéjét, parancsait, rendeléseit, ha nem tanítja meg Őt Isten ezekre, akkor el fog végleg tévelyedni olyan utakra, amik a veszedelemre visznek.
Mi is ugyanezt ismerjük fel, akárhányszor Istenhez fordulunk és belemélyülünk a Vele való beszélgetésbe, akár imában, akár az Ő beszédének tanulmányozásában tesszük ezt. Azt látjuk, hogy szükségünk van Alkotónk, Teremtőnk útmutatására, szükség van, hogy az Ő ösvényein járjunk, szükség van az Ő vezetésére, szükség van az Ő tanítására, hogy ne tévedjünk rossz, helytelen utakra.
Itt a mi emberi elképzeléseink, útjaink, módszereink állnak szemben Isten útjaival, határozataival, igéivel, rendeléseivel, módszereivel. Annyit elárulhatok, hogy mindig az Övéi a nyerőek.

„Várjad az Urat, őrizd meg az ő útját; 
és fölmagasztal téged, hogy örököld a földet;”
Zsoltár 37; 34