2011. március 24., csütörtök

Eltalált az ÉLET !!!


Ezt a bejegyzésemet tegnap szerettem volna megírni, ugyanis a tegnap volt 5 éve annak, hogy találkozásom volt a názáreti Jézussal az Ő Szent Szelleme által. 2006. március 23. szerda volt akkor, amikor Isten szólt hozzám, hívott, hogy fogadjam el kegyelmét, térjek vissza Ő hozzá. És én válaszoltam a hívására, sok idő után, hiszen azelőtt is volt alkalom, amikor hallottam hívását, de nem válaszoltam.

2011. március 22., kedd

Te döntöttél már ???

"Aki nincs velem, ellenem van,..." 
Máté 12,30

Minden ember életében eljönnek pillanatok, amikor dönteni kell valami felől. Ahogy felnő az ember a döntések az életében egyre fontosabbak lesznek. De a legfontosabb döntés az ember életében az, hogy az élete kimenetelét döntse el. Erre a döntésre Isten hívja az embert.

"... előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. 
Válaszd hát az életet, hogy élhess te és utódaid is!" 
5Mózes 30,19

A legfontosabb döntés, amit az ember hozhat az az, hogy hol akarja tölteni az örökkévalóságot. Örök gyötrelemben, szenvedésben, fájdalomban, vagy örök örömben, boldogságban, áldásban, békességben. Minden, ami jó ezen földön, Istentől van. De ezen a földön jelen van a gonosz is, sajnos. Az ember itt eldöntheti, hogy kinek az oldalán áll. A gonosz oldalán, aki halált és örök kárhozatot kínál a földi bűnös örömök fizetségeként, vagy a Jó oldalán, Jézus Krisztus oldalán, aki örök életet kínál boldogságban, jólétben, igazi örömökben. Te döntesz. Még nem késő. Az idő mindig ellenünk dolgozik.

Beszéljen hát Billy Graham, hogy mit is kell tegyél!
2011. március 20., vasárnap

"Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik."

Ebben a bejegyzésemben a vízkeresztségről szeretnék írni, vagy pontosabban mondva a Biblia szerint, a bemerítésről. Ezzel kapcsolatban is van személyes tapasztalatom, lett változás az életemben ezzel kapcsolatban is, és erről is szeretnék írni, mert még sok ember úgy gondolom, téves úton jár, ami ezt a témát illeti.

2011. március 15., kedd

Hús-vér templom"Jézus így felelt nekik: "Romboljátok le ezt a templomot,
 és három nap alatt felépítem." Ezt mondták rá a zsidók: 
"Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, 
és te három nap alatt felépíted?" 
Ő azonban testének templomáról beszélt."  

János evangéliuma 2,19-21

2011. március 13., vasárnap

Gyermeki Istendicséret!
Máté 21:15-16
A főpapok és a törvénytanítók látták a hatalmas dolgokat, amelyeket Jézus tett. Hallották, hogy a kisgyermekek így kiáltoznak: „Hozsánna Dávid Fiának!” És mindezek miatt nagyon dühösek lettek. Megkérdezték Jézustól: „Hallod, hogy mit mondanak ezek?” „Igen” — válaszolta Jézus. „Talán sohasem olvastátok az Írást: »Te tanítottad meg a gyermekeket és a csecsemőket, hogy szájukból dicséret jöjjön elő?«”  (Egyszerű fordítás)

Sok szeretettel ajánlom mindenkinek a fenti videót, nagyon megérintett, és a fenti igét juttatta eszembe. Csodálatos dolog, amikor a gyermekek szájából Isten dicsérete jön elő. Az alábbiakban leírok egy eléggé szöveghű fordítást a fent énekelt dalról:


Följebb minden hatalomnál,
Följebb minden teremtett dolognál,
Bölcsességnél és emberi tudásnál,
Te előbb léteztél a világnál.

Följebb minden királyságnál,
Följebb minden drága ragyogásnál,
Gazdagságnál és földi kincseknél,
A Te értéked nagyobb mindennél.

Szenvedtél fönn a keresztfán,
Azért éltél, hogy értem meghaljál.
Mint rózsaszál a sárba taposva,
Te bűnhődtél helyettem, ó, Uram.

2011. március 11., péntek

"Amit pedig nektek mondok, azt mindenkinek mondom: Vigyázzatok!"

Olvasom ma a Bibliát és amint a fenti igét olvasom, belém hasít a felismerés: Jézus szavai nem csak a keresztényeknek, az ő követőinek szólnak, hanem minden egyes embernek, aki ezen a földön él. Minden ember, aki ezen a földön él, Isten kegyelméből kapott életet. 

Mindannyian az Ő teremtményei vagyunk, még akkor is, ha ezt sokan tagadják, vagy mellőzik, vagy nem akarnak róla hallani, tudomást venni. Éppen ebből az okból kifolyólag Isten ma is szól Jézus szavain keresztül minden teremtményéhez: Vigyázzatok!

2011. március 7., hétfő

"Nem csak kenyérrel él az ember..."


"Miután negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. 

Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta: 

"Ha Isten Fia vagy, mondd, 

hogy ezek a kövek 

változzanak kenyérré. 
Ő így válaszolt: "Meg van írva: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik."

Máté 4,2-4


"Tanítványaihoz pedig így szólt: "Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok, mert több az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál." 
Lukács 12,22-23

2011. március 3., csütörtök

A bűn leleplezője: Isten Szent Szelleme!


Ebben az írásomban egy számomra nagyon kedves személyről írok, akivel kereszténnyé válásom óta ismerkedtem meg. Ez a személy Isten Szent Lelke, pontosabban a Szent Szellem, aki a Biblia szerint a három személyből álló egy Isten harmadik személye. 


Miért tudnak az emberek olyan keveset Róla? Miért nem tanítanak az egyházak erről a személyről többet? Miért mellőzik sok egyházban a valóságát? Miért tagadják bizonyos vallások a létezését? Ezekre a kérdésekre keresem, kerestem a választ.