2015. augusztus 3., hétfő

119. Zsoltár 42

„Hogy megfelelhessek az engem gyalázónak, 
hiszen bizodalmam van a te igédben!”
Zsoltár 119; 42

Akit itt gyaláznak az hívő ember. Amiért szenvednie kell az a hite. Istenkövetése. Azoktól szenved, akik nem hisznek Istenben és gúnyolják őt, számon kérik őt hite miatt. A Bibliában sok példát láthatunk erre, hogyan szenvedtek istenfélő emberek gonoszoktól meghurcolva, akik megvetették Isten valóságát, üzenetét, hívását, jóságát. Ma sem változott. Akik hisznek Istenben és Jézus Krisztusban, azokat megvetik, lenézik, gúnyolják hitük miatt, odaszánásuk miatt, életvitelük miatt. Azonban a Biblia bátorítóan szól azokhoz, akik szenvednek hitük miatt, akik a hitetlenek gyalázásait kell, hogy elviseljék meggyőződésük miatt. Isten buzdítja mindazokat, akik hitüket Krisztusba vetették, akik életüket rábízták. Nem is akármilyen buzdítás és bátorítás ez.

„Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek lévő reménységről, szelídséggel és félelemmel: jó lelkiismeretetek lévén; hogy amiben rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, megszégyenüljenek, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó élteteket. Mert jobb, ha jót cselekedve szenvedtek, ha így akarja az Isten akarata, hogy nem gonoszt cselekedve. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaz a nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen; megölettetvén ugyan test szerint, de megeleveníttetvén lélek szerint;”  1Péter 3; 15-18

Isten az Ő gyermekeit jó cselekedetekre buzdítja mindazokkal szemben, akik gyalázzák őket, vagy megvetik őket, vagy azt, amit, Akit képviselnek. Isten a Krisztusban hívők lelkiismeretét megtisztította, ezért kár lenne újból beszennyezni azzal, hogy úgy viszonyulunk, ahogyan hozzánk viszonyulnak. A Biblia arra tanít bennünket, hogy jóval válaszoljunk a rosszra, hogy jó cselekedeteink által győzzük le a gonosz viszonyulást. Erre példaként magát Jézust állítja elénk az Ige, aki szenvedett azokért is, aki megcsúfolták, kigúnyolták, megvetették és mindezt azért tette, hogy a gonoszokat (ebbe mi is beletartoztunk) Istenhez vezesse.

Tehát küldetésünk így szól: Istenhez vezetni azokat, akik gyaláznak hitünk miatt, jó cselekedetekkel válaszolva nekik, meggyőzve őket ilyen módon Isten jóságáról. Ehhez az életformához egy hívőnek a bizalmát teljesen Istenbe, Krisztusba, az Igébe kell helyeznie. Hinnie kell, hogy Isten jó, Isten igazságos, és amit megígért azt be fogja teljesíteni. Isten márpedig azt ígérte, hogy megbünteti a gonoszokat, akik visszautasítják jóságát, szeretetét és bántalmazzák gyermekeit. Viszont ma még a kegyelem idejét éli a jó és a gonosz is. Van lehetősége a jónak jót cselekedni, a gonosznak megváltozni, a gyalázónak megtérni.

Isten gyermekei fontos, hogy megtanulják Tanítómesterük példáját követni, a gonoszokkal szemben jót cselekedni, ha kell szenvedés által eltűrni a gyalázatot azért, hogy ilyen módon esély adassék minden embernek a hitre, a jobb életre itt a földön és nem utolsósorban a mennyei királyságban, amit Isten azoknak készített, akik Őt szeretik.

Pál apostol szavaival fejezném be, aki nagyon jól megértette ezt az igazságot és számunkra Szent Írásként hagyta hátra ezeket a követendő jó tanácsokat:

„Senkinek gonoszért gonosszal NE fizessetek.” Róma 12; 17

Ne győzettessél meg a gonosztól, 
hanem a gonoszt jóval győzd meg.” Róma 12; 21