Idézetek

"Az Igének szüksége van hangra, hogy azt ismertté tegye, és a hangnak Ige nélkül nincs értéke. Az Ige határtalanul nagyobb, mint a hang, de a mi kiváltságunk is lehet, hogy hanggá legyünk számára."

William Mac Donald


"Amikor egy hívő kétségeket táplál Isten szavával szemben, elveszti bizonyságtételét és énekét. A hitetlenség lezárja az ajkakat, amelyek zárva maradnak, amíg a hit vissza nem tér, és ki nem tör dicsőítésben és bizonyságtételben."

William Mac Donald


"Milyen borzasztó, hogy a mi szívünk is e nyomorult világ hiábavaló bolondságai után sóvárog - gazdagsága, tisztessége, elismerése és gyönyörűsége után, melyek - még ha maradandóak lennének is, akkor sem hasonlíthatók egy percre sem Krisztus kimeríthetetlen gazdagságához."

C. H. Mackintosh


"Mit jelent az, hogy tegyük "élő... áldozattá" a testünket? (Róma 12; 1) Az ószövetségi áldozatok állatok voltak - leölték, majd az oltárra helyezték őket. Isten a következőt mondja: "Pontosan úgy akarom a ti testeteket is, mintha ószövetségi áldozat lenne, egyetlen kivétellel: nem holtan, hanem élve kérem a testeteket. Ha a testetek az enyém, ti is az enyéim vagytok."

Derek Prince

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése