2011. december 17., szombat

Mit jelent Jézust követni?

A következőkben szeretnék ajánlani egy kis videót, mindenki nézze meg és ha lehet adja tovább. Őszinte, kemény szavak. Jézus szavai. Akarod Őt igazán követni? Vagy csak játszadozol a kegyelemmel? Gondolkodjunk el! Ezek a szavak meg fognak ítélni, de jobb most, mint az ítélet napján. Meg kell fontoljuk, mi, akik keresztényeknek mondjuk magunkat. Tényleg követjük Őt? Tényleg csak érte élünk? AZ ÉLETÜNK A TÉT! Az örök életünk. És nemcsak nekünk, mindenkinek! Felelősséggel tartozunk Isten fele, elmondjuk vagy nem mondjuk el?

Íme a videó (a magyar felirat a cc gombnál):


2011. december 14., szerda

Gyógyíts meg engem, ...

"Uram, Istenem!
Sok csodás tervet
vittél véghez értünk,
nincs hozzád fogható.
Szeretném hirdetni és elmondani,
de több annál, amit fel tudnék sorolni."
40. Zsoltár 6. verse

2011. december 5., hétfő

2011. november 15., kedd

Ó, kegyelem, csodálatos kegyelem!Hallgattam egy dalt a kegyelemről és nagyon megérintette a szívemet, a szellememet. A hála könnyeit csalta szemeimbe, felindította a lelkemet, hogy írjak arról a csodálatos dologról, amit Isten adott nekünk, embereknek, és ami oly csodálatos, hogy emberi ésszel fel nem fogható, és amit úgy hívunk, hogy kegyelem.

2011. november 1., kedd

"Én vagyok a világ világossága..."


Mivel a napokban embertömegek vándorolnak a temetőkbe és égetik gyertyájukat halottaikra emlékezve, én is szeretnék felszólalni annak a nevében, aki felnyitotta az én szememet, hogy lássak, annak a nevében, aki világosságot gyújtott bennem, annak a nevében, aki nem más, mint e világ világossága, aki örökké él és szeret bennünket. Ő az a názáreti Jézus, aki kétezer évvel ezelőtt eljött ebbe a sötét világba, hogy világosságot hozzon, aki azt mondta: "Az Isten nem a holtak Istene, hanem az élőké." 
Máté 22,32

2011. október 8., szombat

A barátságról - 2. részAz előző részben azt írtam, hogy Jézusban barátra leltünk. Hogy Isten a barátunk lett Jézusban. Megtestesült, hogy velünk lehessen, hogy a barátunkká lehessen. De mi volt az, ami kiváltotta Istenből ezt, hogy lealacsonyodjon, megalázkodjon, kiszolgáltassa magát, sebezhetővé tegye magát azért, hogy a mi barátunk legyen? Mi indította erre? Miért tette mindezt? Miért volt neki fontos ez, hiszen Ő hatalmas, fenséges, dicsőséges Isten, aki Úr mindenek felett, minden teremtmény felett? Ezekre a kérdésekre egy csodálatos barátság története adja meg a választ a Bibliából. Dávid és Jonatán barátsága.

2011. szeptember 17., szombat

Bálványimádás, avagy a rézkígyó tanulsága!


Ma reggel, amint reggeli mosakodási szertartásomat végeztem, arra lettem figyelmes, hogy a feleségem megemeli a hangját, amint egyik gyerkőcünkkel beszélget. Az villant át az agyamon, hogy mérges. És innen kezdve elindult egy olyan gondolatsor a fejemben, amit hiszek, hogy Isten indított el, és a végkifejlete ez  a bejegyzés.

2011. augusztus 27., szombat

A barátságról - 1. rész

"Amikor kiáltottam, meghallgattál engem, bátorítottál, lelkembe erőt öntöttél." 138. Zsoltár 3.verse

Isten társas lénynek teremtette az embert. Az egész életünk a kapcsolatokról szól. Kapcsolat Istennel, aki a mi Teremtőnk, és kapcsolat embertársainkkal, akik körülöttünk vannak. Nem egyformák kapcsolataink. Miért írok a barátságról? Mert az is egyfajta kapcsolat. Mert az Úr szólt hozzám a fenti igén keresztül. 

2011. augusztus 23., kedd

Mi történik akkor, ha tudja a bal kéz, mit tesz a jobb?

Máté 6:3
"Te pedig amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb,..." 


Olvasva egy régebbi bejegyzésemet, egy nagyon ijesztő ténnyel néztem szembe másodpercek alatt, aminek szerintem sok keresztény nincs tudatában: - lesznek keresztények, akik nem mennek be Isten országába! Ez egy nagyon súlyos közlés Jézus részéről, szerintem.

2011. július 17., vasárnap

Jób könyve

Napi olvasóprogrammal olvassuk gyülekezetünkben a Bibliát. Már több éve elkezdtük és óriási áldások származtak belőle, úgyhogy évről évre kiolvassuk a Bibliát. Nagyszerű rálátást ad az embernek a Bibliai történésekre, eseményekre nézve. 

Nemrég fejeztük be Jób könyvét és feladatként egy fogalmazás írása lett felhagyva erről a könyvről. Nagy kihívás, hiszen rengetegen rengeteget írtak már Jób könyvéről, mi újat lehetne írni? Nos, mi mégis megpróbálkoztunk. Alábbiakban álljon az én fogalmazásom, remélem hasznos lesz olvasóim számára.

2011. július 7., csütörtök

Ki vagyok én, hogy gondod van rám?


"Ó, Uram, micsoda az ember, 
hogy törődsz vele, az emberfia, 
hogy gondolsz rá? 
Az ember a lehelethez hasonló,
napjai a tűnő árnyékhoz." 
Zsoltár 144,3-4

"Ha látom az eget, kezed alkotását, 
a holdat és a csillagokat, amelyeket 
ráhelyeztél, micsoda a halandó - 
mondom - , hogy törődsz vele, és az 
emberfia, hogy gondod van rá?" 
Zsoltár 8,4-5

2011. június 29., szerda

A remény - az elmúlás okozta fájdalom ellenszereMinden ember életében jelen van az elmúlás, akár tetszik, akár nem. Új fejezetek kezdődnek, más fejezetek lezárulnak. Ez az élet rendje, hogy minden egyszer elmúlik. És ez az elmúlás mindig fájdalommal jár. Ha valami elmúlik, hiányérzetet hagy az emberben, már csak az emlékek maradnak, és abból táplálkozva megy tovább az életünk. Minden egyszer csak emlék marad, ami lassan elhalványul. 

2011. június 24., péntek

Átváltozik-e a bor vérré?


Az úrvacsoráról szeretnék írni. Nem sokan írnak erről a témáról, nem sok tanítást hallani róla. De amióta egyre gyakrabban kezdtük gyakorolni a gyülekezetben, egyre többet gondolkodok én is ezen, és Isten adott egy két gondolatot ezzel kapcsolatosan, amit most megosztanék minden kedves olvasómmal.

2011. június 13., hétfő

"Minden forrásom belőled fakad." 87. Zsoltár 7. verseAhogyan ma reggel megszólított az Úr ezen az igén keresztül, nagyon elgondolkoztam. Tényleg minden forrásom Ő belőle fakad? Mindenhez Ő belőle merítek erőt? Mindenemmel Ő hozzá fordulok? Minden új napom Ő vele kezdődik? Mindenért Ő neki adom a dicsőséget? Elvezetett a Szent Szellem a János evangéliuma 4. részéhez. Jézus beszélgetése a samáriai asszonnyal.

2011. június 10., péntek

Pünkösd - Az ígéret beteljesedése! - A Szent Szellem eljövetele


"Íme, mondom nektek, emeljétek fel a szemeteket,
és lássátok meg, hogy a mezők már fehérlenek az aratásra." János 4,35 


"Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké,
sőt mindazoké is, akik távol vannak, 
akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk."  
ApCsel 2,39


2011. május 24., kedd

A legfontosabb kijelentés az utolsó időkkel kapcsolatban: A FELKÉSZÜLÉS!Egy kicsit későre jön a beszámoló az előadásról, 
de az az igazság, hogy nagy súllyal telepedett 
rám mindaz, amit hallottam. Mostanára 
kezdtem talán megemészteni, habár még 
most is sokat gondolkodom az elhangzottakon. 

2011. május 7., szombat

Meghívó!!!


Érdekfeszítő előadásra hívom minden kedves olvasómat, amely jövő héten Pénteken, május 13-án lesz megrendezve, az Élő Reménység Gyülekezet szervezésében, itt Székelyudvarhelyen, Erdélyben. 

Aki teheti jöjjön el, mert minden ember számára aktuális Bibliai témákról lesz szó. Nemcsak keresztényeket fognak érinteni ezek az események, hanem a világon élő minden embert. Ezért fontos, hogy mindenki értesüljön ezekről. 

Az előadást Berkes Sándor magyarországi teológus fogja tartani. Magyarország szerte és most már Erdély szerte is sokfelé szolgál, sok gyülekezetben hirdeti a Biblia ezen eseményeinek, a végidőknek a fejleményeit, amelyeket Isten kijelentett neki. ITT megtalálható az ő honlapja, onnan lehet róla, meg szolgálatáról információkat szerezni. Nagy szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt.


2011. május 3., kedd

Bevallások ideje!


Adóbevallások ideje van, és elgondolkoztam a bevallás fogalmán, hogy Bibliai szempontból is mennyire fontos a bevallás, megvallás fogalma.
Minden évben egyszer minden ember be kell vallja, hogy milyen jövedelme volt az elmúlt egy év alatt, hogy aztán az állam adót hajtson be utána. A Bibliában is beszél Isten a bevallásról, de nem jövedelmi bevallásról, hanem bűn bevallásról. Istennél viszont fordítva működnek a dolgok.

2011. április 22., péntek

Húsvét - A feltámadás ereje - mit jelent ma nekem?Ahogy közeledik Urunk Jézus halálának és feltámadásának ünnepe, elgondolkoztam azon, hogy mit is jelent ma az én számomra ez az ünnep? Mit jelentett gyermekként? Mit jelentett ifjúként? És mit jelent ma, amikor Uramnak mondom Őt, aki mindazt, amit tett ezen az ünnepen, értem tette?


2011. április 17., vasárnap

Önvizsgálat saját magunkban és gyülekezetünkben!

Egy kedves barátom átküldött egy blog linket, amit be is tettem az általam látogatott blogok listájába. Ott elérheti mindenki, vagy a kép alatti linken, és nagyon ajánlom mindenkinek, aki olvassa a blogomat, hogy olvasson bele. 

Úgy gondolom nagyon aktuális téma az önvizsgálat Krisztus egyházában, nagyon fontos, hogy őszinték legyünk saját magunkkal szemben, hogy megvizsgáljuk magunkat az Ige fényében. Nagyon fontos, hogy engedjük Isten Igéjének, hogy megítéljen bennünket, hogy változni tudjunk. Isten kegyelmes, és mindig ad időt a megtérésre. Ha őszinték vagyunk saját magunkhoz, akkor meg fogjuk látni azokat a hibákat, hiányosságokat, amikre Isten rámutat az életünkben az Ő Igéje által. 

Pál apostol felszólít bennünket, hogy vizsgáljuk meg magunkat, tegyük próbára magunkat:

2Korinthus 13:5 (Egyszerű ford.)
Vizsgáljátok meg magatokat, hogy valóban hitben éltek-e! Tegyétek próbára magatokat! Vagy talán nem tudjátok, hogy Jézus Krisztus bennetek él? Természetesen ez csak akkor igaz, ha valóban hitben éltek! 

Ha igazán ragaszkodunk Istenhez, ha megéreztük az Ő szeretetét, megbocsájtását, és ha Ő bennünk él az Ő Szelleme által, akkor szembe fogunk nézni saját magunkkal, akkor veszünk erőt az Úrtól arra, hogy megharcoljuk, elsősorban magunkkal, a hit harcát.  

Ha őszintén állunk Isten elé azzal a kéréssel, hogy formáljon bennünket, akkor Ő fog formálni. A kérdés az, hogy mi majd hagyjuk-e, hogy formáljon? El tudjuk-e fogadni a feddést, helyreállítást, korrigálást, kiigazítást? Tudunk-e engedelmesek lenni az Ő beszédének? Meg fogjuk-e cselekedni az Igét? Gondolkozzunk el mielőtt így imádkozunk. 

Ha őszintén szembe akarunk fordulni magunkkal, akkor nagy kihívás előtt állunk. De Isten Szelleme akar rajtunk segíteni. Márpedig ahhoz, hogy Krisztus méltó követői legyünk, ez kell legyen az első lépés keresztény életünk hátralevő részében, minden nap kezdetén. 

Ahogyan reggel tükörbe nézek, és változtatok azon a képen, amit látok (mosakodás, fésülködés, borotválkozás, stb.), mert nem tetszik, ugyanúgy kell belenézzek az Ige tükrébe, és kell változtassak azon, amit Isten megmutat, hogy nem tetsző az Ő számára. Minden nap fel kell vegyem a keresztet és meg kell tagadjam önmagamat, hogy Krisztus életre tudjon kelni bennem. Sokszor idézzük ezt az Igét, de hányszor gondolkoztunk el rajta, hogy amit idézünk az mennyire igaz a mi életünkre nézve?

Lukács 9:23 (Egyszerű ford.)
Ezután mindannyiukhoz szólva ezt mondta: „Aki utánam akar jönni, annak meg kell tagadnia önmagát. Naponta föl kell vennie a keresztjét és követnie kell engem." 
Máté 10:38 (Egyszerű ford.)
"Aki nem veszi fel naponta a keresztjét, és nem követ engem, az ugyancsak nem érdemli meg, hogy hozzám tartozzon."

 A kereszt áldozatot jelentett Krisztus számára is, 
és áldozatot jelent a mi számunkra is. 
Mindennapi áldozathozatalt azért, aki feláldozta magát értünk. 
Gondolkodjunk el ezen!2011. április 11., hétfő

"Igazságosan fog uralkodni a király..."


"Igazságosan fog uralkodni a király és törvényesen fognak vezetni a vezérek. Mindegyik olyan lesz, mint rejtekhely a szél ellen, és fedett hely zivatar idején, mint patak a száraz tájon, mint hatalmas kőszál árnyéka a kiszikkadt földön. Nem lesznek homályosak a szemek, ha látni kell, figyelmesek lesznek a fülek, ha hallani kell."  Ézsaiás 32,1-3
 

2011. április 4., hétfő

Megáll-e az én házam?Nehéz időket élünk. Most vannak azok az idők, amikor ömlik a zápor, jönnek az árvizek, feltámadnak a szelek, és nekidőlnek annak a háznak, amit felépítettem. A kérdés az, hogy mire alapoztam? A kérdés az, hogy megáll-e az én házam? Vagy bekövetkezik az összeomlás?

2011. március 24., csütörtök

Eltalált az ÉLET !!!


Ezt a bejegyzésemet tegnap szerettem volna megírni, ugyanis a tegnap volt 5 éve annak, hogy találkozásom volt a názáreti Jézussal az Ő Szent Szelleme által. 2006. március 23. szerda volt akkor, amikor Isten szólt hozzám, hívott, hogy fogadjam el kegyelmét, térjek vissza Ő hozzá. És én válaszoltam a hívására, sok idő után, hiszen azelőtt is volt alkalom, amikor hallottam hívását, de nem válaszoltam.

2011. március 22., kedd

Te döntöttél már ???

"Aki nincs velem, ellenem van,..." 
Máté 12,30

Minden ember életében eljönnek pillanatok, amikor dönteni kell valami felől. Ahogy felnő az ember a döntések az életében egyre fontosabbak lesznek. De a legfontosabb döntés az ember életében az, hogy az élete kimenetelét döntse el. Erre a döntésre Isten hívja az embert.

"... előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. 
Válaszd hát az életet, hogy élhess te és utódaid is!" 
5Mózes 30,19

A legfontosabb döntés, amit az ember hozhat az az, hogy hol akarja tölteni az örökkévalóságot. Örök gyötrelemben, szenvedésben, fájdalomban, vagy örök örömben, boldogságban, áldásban, békességben. Minden, ami jó ezen földön, Istentől van. De ezen a földön jelen van a gonosz is, sajnos. Az ember itt eldöntheti, hogy kinek az oldalán áll. A gonosz oldalán, aki halált és örök kárhozatot kínál a földi bűnös örömök fizetségeként, vagy a Jó oldalán, Jézus Krisztus oldalán, aki örök életet kínál boldogságban, jólétben, igazi örömökben. Te döntesz. Még nem késő. Az idő mindig ellenünk dolgozik.

Beszéljen hát Billy Graham, hogy mit is kell tegyél!
2011. március 20., vasárnap

"Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik."

Ebben a bejegyzésemben a vízkeresztségről szeretnék írni, vagy pontosabban mondva a Biblia szerint, a bemerítésről. Ezzel kapcsolatban is van személyes tapasztalatom, lett változás az életemben ezzel kapcsolatban is, és erről is szeretnék írni, mert még sok ember úgy gondolom, téves úton jár, ami ezt a témát illeti.

2011. március 15., kedd

Hús-vér templom"Jézus így felelt nekik: "Romboljátok le ezt a templomot,
 és három nap alatt felépítem." Ezt mondták rá a zsidók: 
"Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, 
és te három nap alatt felépíted?" 
Ő azonban testének templomáról beszélt."  

János evangéliuma 2,19-21

2011. március 13., vasárnap

Gyermeki Istendicséret!
Máté 21:15-16
A főpapok és a törvénytanítók látták a hatalmas dolgokat, amelyeket Jézus tett. Hallották, hogy a kisgyermekek így kiáltoznak: „Hozsánna Dávid Fiának!” És mindezek miatt nagyon dühösek lettek. Megkérdezték Jézustól: „Hallod, hogy mit mondanak ezek?” „Igen” — válaszolta Jézus. „Talán sohasem olvastátok az Írást: »Te tanítottad meg a gyermekeket és a csecsemőket, hogy szájukból dicséret jöjjön elő?«”  (Egyszerű fordítás)

Sok szeretettel ajánlom mindenkinek a fenti videót, nagyon megérintett, és a fenti igét juttatta eszembe. Csodálatos dolog, amikor a gyermekek szájából Isten dicsérete jön elő. Az alábbiakban leírok egy eléggé szöveghű fordítást a fent énekelt dalról:


Följebb minden hatalomnál,
Följebb minden teremtett dolognál,
Bölcsességnél és emberi tudásnál,
Te előbb léteztél a világnál.

Följebb minden királyságnál,
Följebb minden drága ragyogásnál,
Gazdagságnál és földi kincseknél,
A Te értéked nagyobb mindennél.

Szenvedtél fönn a keresztfán,
Azért éltél, hogy értem meghaljál.
Mint rózsaszál a sárba taposva,
Te bűnhődtél helyettem, ó, Uram.

2011. március 11., péntek

"Amit pedig nektek mondok, azt mindenkinek mondom: Vigyázzatok!"

Olvasom ma a Bibliát és amint a fenti igét olvasom, belém hasít a felismerés: Jézus szavai nem csak a keresztényeknek, az ő követőinek szólnak, hanem minden egyes embernek, aki ezen a földön él. Minden ember, aki ezen a földön él, Isten kegyelméből kapott életet. 

Mindannyian az Ő teremtményei vagyunk, még akkor is, ha ezt sokan tagadják, vagy mellőzik, vagy nem akarnak róla hallani, tudomást venni. Éppen ebből az okból kifolyólag Isten ma is szól Jézus szavain keresztül minden teremtményéhez: Vigyázzatok!

2011. március 7., hétfő

"Nem csak kenyérrel él az ember..."


"Miután negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. 

Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta: 

"Ha Isten Fia vagy, mondd, 

hogy ezek a kövek 

változzanak kenyérré. 
Ő így válaszolt: "Meg van írva: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik."

Máté 4,2-4


"Tanítványaihoz pedig így szólt: "Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok, mert több az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál." 
Lukács 12,22-23

2011. március 3., csütörtök

A bűn leleplezője: Isten Szent Szelleme!


Ebben az írásomban egy számomra nagyon kedves személyről írok, akivel kereszténnyé válásom óta ismerkedtem meg. Ez a személy Isten Szent Lelke, pontosabban a Szent Szellem, aki a Biblia szerint a három személyből álló egy Isten harmadik személye. 


Miért tudnak az emberek olyan keveset Róla? Miért nem tanítanak az egyházak erről a személyről többet? Miért mellőzik sok egyházban a valóságát? Miért tagadják bizonyos vallások a létezését? Ezekre a kérdésekre keresem, kerestem a választ.

2011. február 25., péntek

"Bizony, az Úr ajándéka a gyermek,..."

"...az anyaméh gyümölcse jutalom." A címben szereplő ige befejező része. Zsoltárok könyve 127. rész 3. verse. Nagy öröm számomra a mai nap, vagyis mai este. Ugyanis újból beteljesedett ez az ige az életemben. Megszületett harmadik gyermekünk, kislányunk, Zsuzsika.

Kik az én testvéreim?

Jézusnak a Bibliában sok botrányos kijelentése van, amelyek ma már számomra egyértelműek, de valamikor felháborítónak találtam. Mindaddig, amíg meg nem ismertem Őt személyesen. Sokak számára, akik még nem ismerik Őt, szintén botrányosan hangzanak ezek a kijelentések.

2011. február 21., hétfő

"... mert az üdvösség (megmenekülés) a zsidók közül támad."

Jézus Krisztust, a Messiást, a világ Megváltóját, a világ Szabadítóját, a világ Üdvözítőjét, a világ Megmentőjét idéztem a bejegyzésem címében. Ezek az Ő feljegyzett szavai hiteles tanúja által, aki tanítványa volt, nem is akármilyen, hanem szeretett. Így említi meg magát: "... a tanítvány, akit Jézus szeretett." János apostolról van szó. A fent említett ige a János evangéliuma 4. rész 22. versében található.

2011. február 18., péntek

Megtérve az Atyai házhoz...

Ezen bejegyzésem lényege a megtérésről fog szólni. Miért? Mert nagyon megszerettem ezt a szót, amióta megtértem, de nagyon utáltam mielőtt megtértem volna. A világban már nem nagyon használják ezt a szót, a keresztény világban viszont elég gyakran. Nekem kellemetlen emlékem volt ezzel a szóval kapcsolatban még gyermekkoromból, ami meghatározta később kialakuló véleményem.

2011. február 15., kedd

Jehova tanúja, vagy Jézus tanúja, avagy ki mondja kinek?Sokáig a figyelmem azokra az emberekre terelődött, akik Jehova tanúinak mondják magukat. Világi életemben is megvolt róluk a véleményem, keresztényként is megvan. És éppen ezért gondoltam arra, hogy írok erről a témáról, mert szerintem sok ember elméjében zavarodást okoz ez a jelenség, még sokszor hívő keresztények sem tudják, hogy hova tegyék őket.

2011. február 13., vasárnap

"Ettek, ittak, házasodtak... és semmit sem sejtettek..."

Ezek a szavak élénken megmaradtak az emlékezetemben még világi életemből, amikor még nem ismertem Jézust, mint Megváltómat. Nagy hatást értek el bennem és ráébresztettek dolgokra, amik közelebb vittek ahhoz a bizonyos pillanathoz, amikor találkoztam a názáreti Jézussal. Jézus szavai ezek. És nagyon-nagyon sokat mondóak. 

2011. február 11., péntek

Keresztény lettem, vagy hülye?Kicsit botrányos címet adtam ennek a bejegyzésemnek, de ugyanakkor úgy érzem, hogy nagy igazság is van benne. 

2011. február 10., csütörtök

Jézus megmentett!

Nagy öröm számomra, hogy megoszthatom személyes bizonyságtételemet arról, hogy hogyan mentette meg Jézus Krisztus az életemet, a házasságomat, és hogyan változtatott meg engem.