2012. augusztus 28., kedd

A Király elveszett fiai...2Korinthus 6:18 (Károli)
És leszek néktek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá, 
és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr.

Róma 8:29 (Vida)
„… mert azokat, akiket előre ismert, előre el is rendelte, hogy hasonlók legyenek a Fia képmásához, hogy legyen Ő elsőszülött a sok testvér között, …”

Fiak és testvérek. Az Atya fiai, leányai. Egymásnak testvérei. A Fiú testvérei. Aki elsőszülött sok testvér között. Az Atya, aki nem más, mint a Mindenható Úr. A Mindenható Jahve, az Örökkévaló, a Király. A VAGYOK. Ő teremtette az eget és a földet. Ő teremtett minket, embereket. Az Ő képmására és hasonlatosságára. Hogy hordozzuk az Ő dicsőségét. A mennyei dicsőséget. 

2012. augusztus 25., szombat

"Azokon, akik megtartják az ő szövetségét..."


Zsoltárok könyve 103:17-18  
"De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az őt félőkön, 
és az ő igazsága a fiaknak fiain; Azokon, akik megtartják az ő szövetségét 
és megemlékeznek az ő parancsolatairól, hogy azokat megcselekedjék."

Szövetség. Isten és ember között. Ember és ember között. Ember és asszony között. Sokféle szövetség létezik. A lényeg ugyanaz. Egy kapcsolat, egy egyezség, egy elkötelezés, egy megállapodás. És feltételekkel szabva. Feltételek, melyeknek betartása nélkül nincs szövetség, nincs megállapodás, nincs egyezség, nincs elkötelezés. Mégis ki az, aki hűséges maradna a másik félhez annak ellenére, hogy az megszegte a szövetséget, az egyezséget, a megállapodást? Emberi szinten gondolkozzunk. A válasz egyszerű: senki.