2012. október 4., csütörtök

Ki mehet be Isten országába, királyságába?

Úgy gondolom ez egy nagyon fontos kérdés minden ember életében, főleg keresztények életében, akik hívőkké lettek, új életet kaptak Istentől és elindultak azon az úton, amely az életre vezet. Nagyon fontos tudni azt egy keresztény hívő embernek, hogy mit válaszol a Biblia, azaz Isten írott igéje erre a kérdésre, mert ettől függ a létezésünk, örök üdvösségünk, örök életünk. Ma kijelentést kaptam az Úrtól erre nézve és szeretném megosztani minden kedves olvasómmal.


"Felele Jézus és monda néki: 
Bizony, bizony mondom néked: 
ha valaki újonnan nem születik
nem láthatja az Istennek országát." 
János 3,3

Jézus Nikodémussal beszélget és egy nagyon fontos kijelentést tesz neki: azt mondja, hogy aki nem szüleik újjá, az nem láthatja meg Isten országát. Nikodémus számára érthetetlen, amit Jézus mond, ahogyan legtöbb embertársunk számára is az lenne, ha csak meg nem magyaráznánk neki, hogy mit értünk ezalatt. Jézus tovább megy és válaszol Nikodémus kérdésére:

"Felele Jézus: 
Bizony, bizony mondom néked: 
Ha valaki nem születik víztől és Szellemtől
nem mehet be Isten országába. 
A mi testtől született, test az, 
és ami Szellemtől született, szellem az."
János 3,5

Mit mond Jézus? Hogy aki erre a világra jön, az születés által jön erre a világra, hiszen ez egy anyagi világ, itt hús-vér testű emberek élnek, megszületnek, beleszületnek ebbe a világba és így élnek ebben a világban. De beszél egy másik fajta születésről is, egy másik fajta országról is, ahová szintén úgy lehet bekerülni, bejutni, ha abba beleszületünk, azaz újjászületünk még egyszer, testi születésünktől függetlenül. Ez már nem testi születés, ez az ország meg nem ilyen anyag alapú ország, mint amelyben élünk, hanem szellemi eredetű és szellemi állapotú. Éppen ezért szellemi újjászületésre van szükség. 

De mit is jelent a születés? Minek a következménye a születés? Ha belegondolunk, hogy ez testi szinten hogyan működik, akkor tudjuk azt, hogy először magra van szükség, majd fogantatásra, majd kihordásra, majd vajúdásra, és csak azután jön az a bizonyos szülés.

Ez szellemi szinten ugyanígy működik. Hogyan tudunk szellemileg újjászületni? Mi a mag? Hogyan zajlik a fogantatás? Micsoda a vajúdás? És micsoda a születés? Kérdezzük ezeket azért, hogy megértsük Isten igéjéből a válaszokat.

Először a mag. Jézus példázatot mond a magról és a magvetőről.(Máté 13,3-9. 18-23) Négyféle földről beszél, ahová eshet a mag. Elmondja, hogy a mag Isten igéje. A föld pedig azt az embert és annak szívét, szellemét jelenti, aki befogadja a magot, azaz Isten igéjét. Máshol írja az ige, hogy a hit hallásból származik, a hallás Isten Igéjéből.(Róma 10,17) Tehát, amikor valaki hirdeti Isten igéjét, aki hallja, abban valamilyen reakciót vált ki. A mag elindul. Hogy megfogan-e, az az embertől függ, hiszen Jézus négyféle típust tár elénk a magvető példázatában. Akinél megfogan az ige, az befogadja, ahogyan a petefészek befogadja a magot. Innentől kezdve a mag elkezd csírázni, majd szárba szökken, a kihordásnak ideje áll be, és lassan elérkezik a vajúdásnak is az ideje az ember életében, amikor is fájdalmak kezdik gyötörni, mert az ige felismerésre vezeti el az embert, mégpedig arra a felismerésre, hogy bűnös, hogy egy bűnös környezetben él, rossz szokásai vannak, és ezektől mind meg kell szabaduljon.

"Mert az Istennek beszéde élő és ható, 
és élesebb minden kétélű fegyvernél, 
és elhat a szívnek és léleknek, 
az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, 
és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait." 
Zsidók 4,12

A vajúdás ideje fájdalommal jár. Ilyenkor harcol az ember saját magával, az Ige meghasonlást hoz az emberben, saját magával fordítja szembe, rossz életvitelével, bűneivel, függőségeivel, tisztátalanságával. Az ember felismeri, hogy ezektől el kell szakadjon. Ehhez Isten nyújt segítséget, ahogyan a megszületendő kisbabát is világra segíti a bába. Isten segít, hogy meg tudjon születni az új ember. És amikor ez megtörténik, akkor beszélünk igazi megtérésről. Az új ember megszületése elszakadást jelent egy régi világtól és beleszületést jelent egy új világba, országba, királyságba. Ez Isten királysága.

A kisbaba is, amikor megszületik, elszakad egy világtól, amiben bizonyos ideig élt, magzatburok, magzatvíz. Beleszületik egy új világba, ahol már más dolgokra lesz szüksége. Másfajta eledelre, másfajta italra, másfajta tanításra, másfajta életvitelre. 

Szellemi szinten is ugyanez kell megtörténjen. Az az ember, aki hallotta Isten igéjét, befogadta, hagyta, hogy az ige meggyökerezzen benne, abban változás jön létre, az ige elkezd munkálkodni, elkezd kiformálódni egy új természet benne, és a vajúdás után, a fájdalmas harc után, megszületik az új ember, aki nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születik bele Isten királyságába. El kell szakadjon ez az ember a régi életétől, a régi világtól, amelyben addig élt, és az új élete szerint kell elkezdjen élni. Egy elszakadásra van szükség. Igazi megtérésre.

"Mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, 
de romolhatatlanból, Istennek igéje által, 
amely él és megmarad örökké." 
1Péter 1,23

"Mint most született csecsemők, 
a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, 
hogy azon növekedjetek."
1Péter 2,2

Amikor a baba megszületik rögtön tejet kell adni neki. Ez számára új eledel, de ez az egyetlen, ami elfogadható. Szellemi szempontból is így van. Isten igéje az igazi tej, amit kíván egy ujjászületett keresztény, hívő ember. Én is ezt tapasztaltam megtérésem után. Éheztem Isten beszédét nagyon, óriási éhség jött létre bennem, faltam az Úr beszédét, nem győztem betelni vele. Ma is így vagyok ezzel. Folyamatosan érzem, hogy szellememnek, lelkemnek szüksége van erre az eledelre, hogy növekedni tudjak Krisztusban.

Jézus azt mondja, hogy aki nem megy át ezen a folyamaton, az nem mehet be Isten országába. Ez egy nagyon súlyos kijelentés. Én is emlékszem mennyit harcoltam magammal megtérésem előtt. Nem akartam elszakadni rossz szokásaimtól, bűneimtől, függőségeimtől. De a vajúdásnak mégis születés lett a vége, mert engedtem, hogy növekedjen bensőmben az ige, amit hallottam.

Sok ember reménykedik, amikor elmondja valakinek az evangéliumot, hogy meg fog térni az az ember. Szeretteink, ismerőseink, barátaink, szüleink, akiknek elmondtuk az evangéliumot, nem mutatnak változást. Nem tudjuk, hogy megfogant-e bennük az ige. Az Úr tudja. De egyet tudnunk kell. Hogy aki nem születik bele Isten királyságába, az nem mehet be oda. Ezt a tényt egy ige megvilágításában láttam meg, amely eddig számomra mást mondott:

"És előhíván Jézus egy kis gyermeket, közéjük állítja vala azt, 
és monda: bizony mondom néktek, ha meg nem tértek és
olyanok nem lesztek mint a kis gyermekek, semmiképpen
nem mentek be a mennyeknek országába."
Máté 18,3

Milyenek kell legyünk? Mint a gyermekek. Kis gyermekek. De miért kapcsolná össze Jézus a megtérést a kis gyermekekkel? Hiszen egy kis gyermek nem tud megtérni. De egy felnőtt viszont igen. A kisgyermek pedig úgy lesz kisgyermek, hogy megszületik erre a világra. Tehát a megtérés egyenlő az újjászületéssel. Újjá kell születnünk, hogy kisgyerekekké váljunk Isten országában, másképp nem mehetünk be oda. Emlékezzünk Péter szavaira: "mint most született csecsemők..." Ez számomra új kijelentés, újdonság Istentől. Hogy Jézus többször kijelenti az újjászületés, megtérés szükségességét. Mert e nélkül nem lehetünk Isten országának, királyságának jogos örökösei.

Akik befogadják az igét, azok hinni fognak, lassan hitre jutnak (vannak, akik gyorsabban), és Isten gyermekeivé válnak, mert ez  a dolgok menete Isten országában, királyságában.

"Valakik pedig befogadák őt, 
hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, 
azoknak, akik az ő nevében hisznek, 
akik nem vérből, sem a testnek akaratából, 
sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek."
János 1,12-13

A vajúdás ideje fájdalommal, harccal jár. De amikor megtörténik a születés, akkor nagy öröm van, mert ember jött a világra. Miért örvendeznek a mennyben egy megtérő bűnösön? Mert egy újabb taggal gyarapodott Isten királysága. Ott örvendeznek, ahol megszületett, a mennyben! Nagyon fontos. 

"Ezenképpen, mondom néktek, 
örvendezés van az Isten angyalainak 
színe előtt egy bűnös ember megtérésén."
Lukács 15,10

De ugyanakkor a keresztények is örülnek, a gyülekezet is örül, amikor egy ember megtér igazából, mert mi mind Isten királyságának tagjai vagyunk, és örvendünk, amikor látjuk Isten igéjét munkálkodni a Szent Szellem által közöttünk.

Isten igéje csodálatos dolgokat rejteget számunkra. Isten megtanít bennünket az Ő útjaira, hogy tisztán lássuk az Ő útjait, hogy ne tévelyegjünk, ne reménykedjünk olyan dolgokban, amelyek hamisak, ne tápláljunk hamis reményeket, sokszor embertársainkkal kapcsolatban, ami a megtérést és újjászületést illeti. Láthatjuk, konkrét tényekre épül ez a csodálatos ország, királyság, amelyet Isten készített mindazoknak, akik szeretik Őt, akik keresik Őt, és akik elszánták magukat a hit szép harcának megharcolására. Ámen!


3 megjegyzés:

Azar írta...

Üdvözlöm.
Nagyon elgondolkodtató az amit írt.Valóban nagyon nehéz Istennek tetsző életet élni.Bár még fiatal vagyok,de próbálok minél közelebb kerülni Jézushoz,megérteni az üzenetét és szerinte való életet élni.Azonban nagyon nehéz,van aki lenéz,megbélyegez és van aki csak annyit mond,hogy "Ő nem jön velünk,nem hívjuk" vagy megkérdezik,hogy miért nem csinálom azt amit ők.
Sokszor már félve,görcsösen próbálom elkerülni ezeket a helyzeteket,és ilyenkor mindig azzal vigasztalom magam,hogy ez így helyes,és nem kell követni a nyájszellemet.
Örülök,hogy rátaláltam erre az oldalra és köszönöm.

marosi botond írta...

Kedves Azar!

Istennek tetsző életet nem nehéz élni szerintem, ha az ember újjászületik valóban és igazi megtérést él át, azaz az élete megváltozik Isten igéjének hatására. Isten válaszol a megtérésre és a Szent Szellem segítségét nyújtja nekünk, hogy bűntől mentes életet éljünk és ellene állhassunk a világ vonzásának. Éppen ezért nem kell a görcsös önmegtartóztatás része legyen keresztény életünknek, ha bűneinktől Jézus megszabadított. Ha az ember meg felvállalja hitét amúgy is le fogják nézni azért, de ezt már örömként éli meg az ember, mert szenvedhetett az ő Uráért. Az ige azt mondja, hogy ilyenkor megnyugszik Isten Szelleme az emberen, akit gyaláznak Krisztus nevéért. Örvendek, hogy szeretne minél közelebb kerülni Jézushoz, azt tanácsolom, hogy keresse Őt imában, az igén keresztül, szabaduljon meg bűneitől és engedje, hogy Isten újjászülje az Ő igéje által.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen az életén.

Azar írta...

Köszönöm szépen,hasonlót kívánok.Én úgy érzem,hogy még csak a vajúdás fázisában vagyok,,de próbálok továbblépni,tanulmányozom Isten igéjét és az Életemet is az Ő igéjének hirdetésével szeretném leélni,azaz neki ajánlom életem.Remélem majd sikerül bejutni a Teológiára Isten segítségével.

Megjegyzés küldése