2013. május 17., péntek

119. Zsoltár 3


„És nem cselekszenek hamisságot; az ő útjaiban járnak.” Zsoltár 119; 3

Ez az igevers az „és” összekötő szócska által kapcsolódik az előző vershez elég szorosan. Mert miről is szól az előző vers? Hogy akik kaptak valamit, azok őrzik azt, mindeközben keresik azt, akitől kapták. Mit kaptak? Új életet Istentől, kijelentést, amely az életüket megváltoztatta. Krisztussal személyes kapcsolatba került az az ember, akire vonatkozik az előző vers. Az élete megváltozott, Isten megszabadította, életének része lett a megváltás, a bűnbocsánat, Isten Igéje.
Egy nagyon fontos tudnivaló, hogy aki befogadja az evangéliumot, akinek Isten kijelenti Krisztust, az újjászületik Isten igéje által, majd Szellem által és ez egy minőségi változást eredményez az ember életében. Megszabadul bűneitől, nincs már vádolva a lelkiismerettől, mert Jézus Krisztus vére megtisztítja azt. Ez egy óriási örömöt szül az emberben, egy tartós boldogságot, és egy személyes kapcsolatot a Megváltóval.
Amikor az embert Isten kiemeli a bűneiből és gonosz cselekedeteiből, akkor már nem akar oda visszamenni többé. Olvasni kezdi a Bibliát, feltárulnak csodálatos igazságok, melyek által növekedni kezd Krisztusban, megismeri egyre jobban Teremtőjét a Szent Szellem által és ez fantasztikus dolog. Elindul egy új úton, Istennel jár és mindaddig, amíg ezen az úton jár, nem cselekszik bűnt, gonoszságot, jogtalanságot. Ez egy más életmód, mint amit addig folytatott. Más életvitel, más értékrendekkel. Mindaddig így lesz, amíg őrzi az Atya bizonyságait, kijelentéseit, parancsolatait, ahogyan az előző versben mondja az ige.
Miért fontos az újjászületés? Mert az nem testi, hanem szellemi. Nem romlandó a mag, mint a testi születés esetében, hanem romolhatatlan. Ez a mag Isten igéje, ez a beszéd, mag, örökkévaló, és akit újjászül, annak örök élete lesz. A test meghal, mert romlandó magból született. De a szellem, amely újjászületik nem hal meg, mert romolhatatlan magból születik. Istentől van ez a mag. Éppen ezért, akik megtapasztalják a szellemi újjászületést, nem térhetnek vissza régi bűnös életükhöz. Nem dobhatják el maguktól az üdvösséget, a tisztaságot, a békességet, a hitet, a szeretet.

„Senki sem cselekszik bűnt, aki az Istentől született, mert benne marad annak magva; és nem cselekedhetik bűnt, mivelhogy Istentől született.” 1 János 3; 9

„Tudjuk, hogy valaki Istentől született, nem vétkezik: hanem aki Istentől született, megőrzi magát, és a gonosz nem illeti őt.” 1 János 5; 18

Az Ő útjaiban járni annyit jelent, mint engedelmeskedni az Ő beszédének, az Ő értékrendje szerint élni, az Ő akarata szerint cselekedni. Ezt Isten segítsége nélkül egyetlen ember sem tudja megtenni. Ehhez újjá kell születni Isten igéje által.
Az újjászületés eredménye a ragaszkodás ahhoz, aki újjászült. Ahogyan az újszülött csecsemő ragaszkodik anyjához, aki életet adott neki, úgy az újjászületett keresztény ragaszkodik Atyjához, aki a mennyei Atya, aki újjászülte őt az Ő beszéde által, az Ő Szelleme által, aki életet adott neki, igazi életet.

„Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.” 1Thessz. 5; 23


0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése