2011. március 7., hétfő

"Nem csak kenyérrel él az ember..."


"Miután negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. 

Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta: 

"Ha Isten Fia vagy, mondd, 

hogy ezek a kövek 

változzanak kenyérré. 
Ő így válaszolt: "Meg van írva: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik."

Máté 4,2-4


"Tanítványaihoz pedig így szólt: "Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok, mert több az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál." 
Lukács 12,22-23

Világi életem folyamán voltak olyan pillanatok, amikor éheztem. Testi éhezésre gondolok. Szűkölködtem testi eledelben. Eléggé nehéz időszak volt. Tudom, milyen éhezni testileg. A test nagyon kezd követelőzni, kéri az ételt, és ha nem tudsz neki enni adni, akkor rákényszerít olyan dolgokra, amelyek nem kedvesek Isten előtt, mint például az eledelszerzés nem tisztességes módon. Én szerencsére nem folyamodtam ilyen eszközökhöz, de ma is azt látni a világban, hogy betörnek emberek házába és nem az ékszereket keresik, hanem kiürítik a hűtőszekrényt. Több példa volt a közelmúltban erre.


Az ember számára az élethez elengedhetetlen összetevő az étel. Van egy jó világi mondás: Azért élünk, hogy együnk, és azért eszünk, hogy éljünk. Ez a tipikus testi gondolkodás életfilozófiája.

De Jézus ennél tovább megy. Ő nagyobbra teszi a tétet. Azt mondja, hogy több az élet a tápláléknál. Nem csak annyiból áll az élet, hogy együnk, nem az az élet értelme, hogy kielégítsük testi vágyainkat. 

NEM CSAK ENNYI. 

Isten nem csak testet teremtett. Isten szellemet lehelt ebbe a testbe. Van nagyobb cél az ember számára, van nagyobb lényege az életünknek, nem ér véget az élet a testtel, az igazi lényeg túlmutat a testi, földi, anyagi léten. Van egy másik világ, amely kapcsolatba akar kerülni velünk, van egy személy, aki ezt az egészet alkotta, ami körülöttünk van. Ő kapcsolatba akar velünk lépni. Ezt a másik világot, ezt a másik dimenziót a testünk nem tudja érzékelni, csak a szellemünk.

Viszont a testünk több a ruházatnál, azt mondja Jézus. Isten óriási szerepet szánt a testnek. Azt, hogy hordozza az Ő leheletét. Hogy magából Istenből egy részt hordozzon. 


"Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, 
hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, 
és ne magunknak."
2 Korinthus 4,7

"Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, 
a bennetek levő Szent Szellem temploma, ..."
1 Korinthus 6,19


Isten benne akar lakozni a mi testünkben. Eggyé akar válni velünk. Miért? Azért, mert valamikor a teremtésnél ez volt a cél, hogy Isten közösségben legyen az emberrel. Ádámnak csodálatos körülmények voltak megadva, ami után ma sokan sóvárognak ebben a világban. Harmónia, békesség, öröm, amely örökké tart. Sőt Isten hatalmat is adott neki, amiért ma emberek egymást gyilkolják. De mivel Ádám kilépett abból a tökéletességből, mindezek a dolgok csak álomként maradtak az emberiség számára.

De Isten helyreállította az Ő Fiában mindezt. Jézus azért jött, hogy már itt a földön legyen egy jó életünk. Ezt akkor tudjuk megtapasztalni, hogy ha elfogadjuk az Ő ajánlatát. Vissza akarja állítani az Úr az emberek életében az édeni állapotot. Jézus győztesen került ki a sátán kísértéséből, amikor az ördög a testi szükségletekről próbálta meggyőzni. Jézus kitartott, mert tudta, hogy mi az Ő küldetése. És győzött. 

Nekünk is az az üzenet, hogy nézzünk túl a testen. Keressük Istent. Ne csak a testi életbe vessük a reménységünket. A szellemünk, amit Isten belénk lehelt, ami élteti a testünket, vágyik az igazi eledelre, ami nem testi, hanem szellemi. Csak a baj az, hogy a bűn miatt az emberek szellemének az érzékszervei eltompultak és nem érzékelik Istent. De mindennek a megváltoztatása egy döntésen múlik. 

A szellemi éhséget lehet csillapítani könyvolvasással, tévénézéssel, stb., de ami igazán megelégíti a mi szellemünket az Istennek az Igéje, amely Isten szájából származik. Ahhoz, hogy megértsük Isten beszédét szükség van a felébredésre, amit Isten Szelleme tud elvégezni, kimunkálni az életünkben. Mert a szellemünk szunyál. De Isten ébresztgeti az emberiséget lassan.

Péter azt mondja a Bibliában Jézusnak, hogy az Örök élet beszéde van nála. Isten beszéde nemcsak életet ad, hanem örök életet. Messze túl a testi, anyagi világon ott van az örök élet lehetősége mindazoknak, akik akarják.

Nekem is volt egy Bibliám, amit még világi koromban kaptam ajándékba. Feltettem a polcra és ott porosodott. Néha vágy tört fel bennem, hogy olvassam, olykor le is vettem, belelapoztam, de semmit nem mondott nekem. Nem értettem a szavakat, kifejezéseket, egyszerűen nem tudta felkelteni az érdeklődésemet. 

De, amikor elfogadtam Isten kegyelmét, és olvasni kezdtem, mintha egy új világ tárult volna elém. Csak csodálkoztam, hogy eddig hogy nem tudtam ezeket, hogy mekkora igazságok vannak benne. Csodálatos volt, és most is az. 

És Isten Igéje az, ami tartja bennem a reményt, tartja bennem az örök életet. Isten Igéje az, ami összekapcsol az én Teremtőmmel, Alkotómmal, az Ő Szent Szelleme által. 

Ez az Ige lett testté és jött el erre a földre, hogy nekünk örök életünk, békességünk, örömünk legyen és bőségben éljünk. Ez az Ige képes arra, hogy életeket változtasson meg, hogy foglyokat szabadítson meg, hogy megtört szíveket kötözzön be, hogy betegeket gyógyítson meg.

"Keressétek először Isten országát és Igazságát, és ezek is (testi eledel, ruházat) mind ráadásul megadatnak nektek."

Máté 6,33

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése