2011. március 11., péntek

"Amit pedig nektek mondok, azt mindenkinek mondom: Vigyázzatok!"

Olvasom ma a Bibliát és amint a fenti igét olvasom, belém hasít a felismerés: Jézus szavai nem csak a keresztényeknek, az ő követőinek szólnak, hanem minden egyes embernek, aki ezen a földön él. Minden ember, aki ezen a földön él, Isten kegyelméből kapott életet. 

Mindannyian az Ő teremtményei vagyunk, még akkor is, ha ezt sokan tagadják, vagy mellőzik, vagy nem akarnak róla hallani, tudomást venni. Éppen ebből az okból kifolyólag Isten ma is szól Jézus szavain keresztül minden teremtményéhez: Vigyázzatok!

Mire mondja Jézus, hogy vigyázni kell? Mire kell vigyázni? Mire kell odafigyeljenek az emberek? A válasz nagyon egyszerűen hangzik: Isten beszédére. Sok ember viszont nem hisz Isten beszédében, a Bibliában, vagy nem is hallott Istentől beszédet, amire figyelnie kellene. Épp ezért van, hogy azok, akik megismerték Istent Jézuson keresztül, és tudják, hogy miről beszél a Biblia, kell figyelmeztessék azokat, akik nem hallották, vagy nem ismerik Isten beszédét.

Először Jézus azoknak mondja, hogy vigyázzanak, akik az Ő követői. Ezt láthatjuk az igéből:

"Ti azonban vigyázzatok: 
előre megmondtam nektek mindent!"
Márk 13,23


"Vigyázzatok, legyetek ébren, 
mert nem tudjátok, mikor jön el az az idő!"
Márk 13,33


"Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, 
mikor jön meg a ház ura; lehet este vagy éjfélkor, 
kakasszókor vagy reggel: nehogy, amikor 
hirtelen megjön, alva találjon benneteket!"
Márk 13,35-36


Az egész igerészt nem másoltam be, csak a vigyázással kapcsolatos igéket, de el lehet olvasni a Bibliában (http://www.biblia.hu/biblia_k/k_41_13.htm). Jézus az utolsó időkről beszél, pontosabban az utolsó idők jeleiről. Elmondja tanítványainak, hogy mik fognak történni az utolsó időkben, milyen jelei lesznek a vég elközeledésének. Beszél háborúkról, éhínségekről, földrengésekről, családon belüli konfliktusokról, országok közti konfliktusokról.

Azt mondja, hogy mindez a vajúdás kínjainak a kezdete. Ennek a világnak a vajúdásának a kezdete. A viselős asszony is elérkezik egy pontra a viselősségében, amikor elkezdődnek a vajúdás kínjainak a kezdetei, azaz a fájdalmak. Ezek a fájdalmak jelzik, hogy közeledik a szülés pillanata, hamarosan megszületik a gyerek. De miért hasonlítja Jézus ezt a világot egy szülő asszonyhoz?

Mondhatják sokan, hogy hát háborúk mindig voltak, földrengések mindig voltak, éhínségek mindig voltak, járványok mindig voltak és mindig azt mondták, hogy most jön a világ vége. Jézus arról beszél, hogy amikor ezek elkezdődnek, az egyenlő azzal, mint amikor a viselős asszonyra rátörnek a vajúdás fájdalmai. Nem a szülés!!! Jézus azt mondja, hogy a vajúdás kínjainak a Kezdete!

A vajúdás kínjainak a kezdete már megvolt, a világ nyög, és azt látjuk, hogy az utóbbi 20-30 évben nagyon felgyorsultak a dolgok, események. A viselős asszonynál is először ritkábban jönnek a fájdalmak, aztán erősödnek, aztán egyre gyakoribbak, majd nagyon felgyorsulnak, és végül megszületik a gyerek.

Jóllehet háborúk már nagyon régen voltak, természeti katasztrófák már nagyon régen voltak, és lehetne sorolni, de az utóbbi időben azt lehet látni, ahogyan felpörög a világ, felpörögnek az események, felpörögnek az emberek, megsokasodik a bűn, a gonoszság, az erőszak, azt láthatjuk, hogy napról-napra újabb technológiák fejlődnek ki. Az utóbbi harminc évben annyit fejlődött a világ, mint az elmúlt ötszázban. Tehát nem mondhatjuk mégse, hogy ilyenek mindig voltak, mert nem voltak.

A szülés pillanata egyre közelebb van. De mi, vagy ki születik meg ebből a káoszból és zűrzavarból?

Jézus még beszél eseményekről, amelyek összességében beteljesedni látszanak a világban. Az evangélium világméretű hirdetése, a keresztények üldözése, nagy nyomorúság. Ezek is mind beteljesednek napjainkban. És a nyomorúság egyre nagyobb lesz. Beszél hamis prófétákról, hamis Krisztusokról, tévtanítókról, akik megtévesztik az embereket hamis ideológiákkal, eszmékkel.

És ezért int Jézus elsősorban minket, tanítványait, hogy vigyázzunk. A mérce az Ő beszéde legyen, a Szent Szellem vezetése legyen az igén keresztül. Ezért, akik ismerik Isten Igéjét a Szent Szellem által, kell hogy figyelmeztessék azokat, akik nem tudnak ezekről a dolgokról.

Világi emberek is érzik, hogy valami történni fog. Azok, akik nem ismerik Jézust, érzik, hogy valami történni fog, és ezt általában világvégeként emlegetik.

Sok riogatás történik ezzel kapcsolatban, sok hisztéria volt világvégével kapcsolatosan, sok vallás jóslatokba bocsátkozott és félrevezetve az embereket ijesztgették, holott a Bibliában Jézus pont arról beszél, hogy senki nem tudja azt az időt, amikor eljön a vég. Csak egyedül az Atya Isten.

Jézus jelekről beszél, tudtunkra adja a jeleket, hogy mi magunk tudjuk meglátni a jelekből és ahhoz tartsuk magunkat, hogy vigyázzunk, legyünk éberek, felkészültek azokra az eseményekre, amik ennek a világnak a végét jelentik, és figyelmeztessünk másokat, hogy készüljenek fel, mert a megmenekülés egyetlen útja Jézus Krisztuson keresztül van.

Amint mondtam, a szülés pillanata közeledik. Világi mondással élve: jön a világvége. A világvégére általában az apokalipszis szót használják a világban. Ez a szó a Bibliából ered és a jelentése egészen mást takar, mint azt sokfelé magyarázzák.

Az apokalipszis görög eredetű szó, és közzétételt, elárulást jelent, valamint a szótő, amiből származik, az azt jelenti, hogy lerántani a leplet valamiről, vagy valamit feltárni. És épp ez a lényege annak, amiről Jézus beszél. A szülés pillanatában, amikor vége lesz ennek a jelenlegi világnak és elmúlik, fel fog tárulni egy új világ, amit Isten készített azok számára, akik elfogadták kegyelmi ajánlatát. Erről beszél a Jelenések könyve, vagy Apokalipszis könyve. Isten egy újat teremt ez a régi helyett.

Jézust elfogadván mindenkinek lehetősége nyílik arra, hogy részese lehessen ennek az újnak, amelyben Isten az emberrel együtt fog lakni. Csodálatos új világról beszél Isten Igéje.

A mi feladatunk, hogy vigyázzunk, legyünk éberek, készüljünk fel, figyelmeztessünk embereket, hogy vigyázzanak, tájékoztassuk őket a menekülési útvonalról, a jelekről, amelyek jelzik Jézus eljövetelét, ennek a világnak a végét. A mi feladatunk, hogy elmondjuk azt, hogy vigyázzanak. Jézus nemcsak nekünk mondja, hogy vigyázzunk, hanem rajtunk keresztül mindenkinek akarja mondani.

És ahogyan a szülés után az öröm következik, ugyanígy lesz majd, amikor elmúlnak a szenvedések ebben a világban és megsemmisül a gonosz, nem lesz többé könny, gyász és fájdalom.

"Amikor az asszony szül, fájdalma van, 
mert eljött az ő órája, de amikor megszülte 
gyermekét, nem emlékszik többé a gyötrelemre 
az öröm miatt, hogy ember született a világra."
János 16,21"És láttam új eget és új földet, 
mert az első ég és az első föld elmúlt..."
Jelenések 21,1


"...és letöröl minden könnyet a szemükről, 
és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, 
sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak."
Jelenések 21,40 megjegyzés:

Megjegyzés küldése