2011. május 24., kedd

A legfontosabb kijelentés az utolsó időkkel kapcsolatban: A FELKÉSZÜLÉS!Egy kicsit későre jön a beszámoló az előadásról, 
de az az igazság, hogy nagy súllyal telepedett 
rám mindaz, amit hallottam. Mostanára 
kezdtem talán megemészteni, habár még 
most is sokat gondolkodom az elhangzottakon. 


Eddig is olvastam ezekről a dolgokról a Bibliában, mégis elkerült azoknak a kijelentéseknek a súlya, amelyek most rám zúdultak. Nagyon sok mindent Isten a helyére tett a szívemben, az elmémben. Legalábbis úgy érzem a bensőmben. Csodálatos Istenünk van, nagyon szeret minket, és azt akarja, hogy minden ember vele együtt élvezze azt a sok jót, amit nekünk készített.

Az utolsó idők jelei címmel lett megtartva Berkes Sándor magyarországi teológus előadása kb. egy héttel ezelőtt itt Székelyudvarhelyen, a gyülekezetünk szervezésében, amelyre elhívtunk embereket, mert úgy gondoltuk, hogy sokan kellene hallják ezeket a dolgokat, hiszen meg fognak történni ezek a bibliai események, függetlenül az emberek hitétől.

El is jöttek emberek, meghallgatták, tetszett egyeseknek, mások ijesztőnek találták. Számomra ezek az apokaliptikus események mindig izgalmasak voltak. Mindig szerettem nézni világi koromban is a katasztrófafilmeket, mert izgalmasnak találtam. Most viszont, amikor hallottam ezeket az eseményeket, bizony elgondolkodtam, hogy miként is vannak?

Ami számomra a legnagyobb kijelentés volt, amint a címben is írtam, a felkészülés kérdése. Események történtek, történni fognak, és ha az ember távol van tőlük, akkor elkönyveli őket egyszerűen, hogy megtörténtek és kész. De mi lesz akkor, amikor velünk is megtörténnek, közvetlen környezetünkben? 

Keresztényekül azt mondjuk, hogy nem félünk, mert hiszünk Jézusban, hiszünk Istenben, és ez így igaz. De a kérdés az, hogy fel vagyunk-e készülve azokra az eseményekre? Jézus is arra biztatta tanítványait, hogy ne féljenek, amikor majd hallanak ezekről, nekünk is ezt üzeni. Mert ezeknek meg kell történniük. Háborúk, nagy éhségek, természeti katasztrófák. Ezek mind napjainkban megtörténnek. Csak nem itt, ahol mi lakunk. Láttuk a tv-ben a Japánt sújtó katasztrófákat. Szörnyülködés, sajnálat, imádkozás értük. Ennyi. De mi fel vagyunk-e készülve?

Vagy beszélhetnénk a keresztényüldözés témájáról. Jelen pillanatban nem beszélhetünk igazi keresztényüldözésről térségünkben, országunkban, sőt Európai szinten sem. Márpedig keresztényüldözés lesz, nem kisméretű üldözésekről beszél Jézus, hanem nagyméretű üldözésekről. 

Vagy azokról is beszélhetnénk, akik majd Krisztus mellett állhatatosan kitartva ki fognak rekedni a társadalomból, mert nem lesznek hajlandók magukra venni a fenevad bélyegét. Olyan kényelmesen be vagyunk rendezkedve a világban: TV, számítógép, internet, mindennapi vásárlások, mindent a fenekünk alá hoznak ha kifizetjük, autó, komfort, luxus, és még sorolhatnám. Gyermekeinknek szép jövőt álmodunk, hogy majd felnőnek, tanulni fognak, ők is gyermekeket nemzenek, stb. 

De mi van akkor, ha mindezeket elvágják előttünk, mert nem leszünk hajlandók behódolni a gonosznak? Mi lesz, amikor mindezt nélkülözni kell? Mi lesz, amikor megvetnek, leköpnek, kikergetnek közösségeikből, társaságukból az emberek?

Jézus beszél hamis tanítókról, hamis prófétákról, félrevezetésekről, hamis Krisztusokról, elárulásokról. És nem a világiak árulásáról beszél az Úr, hanem keresztények közötti árulásokról, sokan elfordulnak a hittől és elárulják egymást, szülők kiszolgáltatják gyermekeiket. A szeretet sokakban meghidegül - ez is a keresztényekről szól.

Szerintem egy nagy probléma, amire oda kell figyeljünk, a hamis tanítások, a félrevezetések. Például ami a helyére került bennem tanítás kérdésben, az az elragadtatásról szóló tanítás. Nagyon sokan azt tanítják ugyanis, hogy a nagy nyomorúság elől elragadja az Úr a keresztényeket, majd visszamegy velük a mennybe a Bárány menyegzőjére, és amíg itt a földön dúl a nyomor, addig fenn a mennyben zajlik a buli. Ez teljesen megdőlni látszik mindenfelé, ez a félrevezető tanítás. Miután Berkes Sándor is azt tanította, hogy nem helyes ez a tanítás, másik forrásból is megerősített az Úr engem, hogy igenis hamis tanítás az, hogy a nyomorúság elől elragadtatik az igaz. Itt lehet olvasni róla! Szabados Ádám írása.

Nagyon tanulságos volt számomra ez az előadás, és nemcsak, hiszen személyesen is beszélhettem vele, tettem fel kérdéseket, és jó volt tanulni, jó volt hallgatni a bölcsesség szavát. Hálás vagyok Istennek, hogy adta ezt a lehetőséget, hogy megáldotta Berkes Sándort bölcsességgel, látással, és hogy ebből mi is részesülhettünk. Honlapján még sok érdekes dolog van, meg kérdéseket is lehet neki feltenni.

A felkészülés nagyon fontos, úgy gondolom talán a legfontosabb minden közül. Jusson eszünkbe a tíz szűz példázata, jusson eszünkbe az a jelenet, amikor az egyik ember a mezőről felvétetik, a másik ott hagyatik, egyik asszony felvétetik a malomból, a másik ott hagyatik. Itt keresztényekről van szó. A tíz szűz példázata nagyon világosan tanít, hogy az ostoba szüzek nem voltak felkészülve.

Jézus többször figyelmeztet, hogy vigyázzunk. Miért kellene vigyázzunk, ha nem azért, mert felkészületlenül érhet minket az a nap, amikor visszajön Ő? A szüzek példázatában sötét korszakról beszél az Úr, és amikor a legnagyobb a sötétség, éjfélkor, akkor jön el a vőlegény. És akik készen voltak, csak azok mentek be. Tehát a sötétség elől nem menekültek meg a szüzek sem, és az, hogy lesznek keresztények, akik nem mennek be Isten országába - ez ijesztő dolog.

Nagyon fontos a felkészülés. A vigyázás. Az ébrenlét. Nem aludhatunk el. Isten szava trombita hangjaként figyelmeztet minket az utolsó időkben, hogy vigyázzunk!!! Figyeljünk Isten beszédére, hajtsuk oda a fülünket. Akinek van füle hallja - mondja az Úr sok helyen. Legyünk gyorsak a hallásra - Jakab levele erre buzdít minket. Mindenkinek azt tudom kívánni, hogy legyen kitartó, legyen állhatatos, mert azt írja az Ige, hogy azok fognak üdvözülni, akik mindvégig kitartanak.

Tanulságos olvasmányként tudom ajánlani: Máté evangéliuma 24.,25. részét.


"De aki mindvégig kitart, az üdvözül." Máté 24,13


"Vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék mámortól, 
részegségtől vagy a megélhetés gondjaitól; 
és hirtelen lepjen meg titeket az a nap, mint valami csapda, 
mert úgy fog rátörni mindazokra, akik a föld színén laknak. 
Legyetek tehát éberek és szüntelen könyörögjetek, 
hogy kimenekülhessetek mindazokból, 
amik történni fognak, 
és hogy megállhassatok az Emberfia előtt." 
Lukács 21,34-360 megjegyzés:

Megjegyzés küldése