2011. április 11., hétfő

"Igazságosan fog uralkodni a király..."


"Igazságosan fog uralkodni a király és törvényesen fognak vezetni a vezérek. Mindegyik olyan lesz, mint rejtekhely a szél ellen, és fedett hely zivatar idején, mint patak a száraz tájon, mint hatalmas kőszál árnyéka a kiszikkadt földön. Nem lesznek homályosak a szemek, ha látni kell, figyelmesek lesznek a fülek, ha hallani kell."  Ézsaiás 32,1-3
 

Nem egy ilyen országvezetésre vágyik minden ember? Egy ilyen királyra? Ilyen vezető emberekre? Nem igazságosságra vágyik minden ember ezen a földön? Hogy bízni tudjon azokban, akik elöljárók, akik képviselnek minket? Hogy fel tudjon nézni a vezetőire? Hogy nehéz időben segítségért hozzájuk forduljon? 

De igen. Csak sajnos ez itt a földön nem lehetséges. Egy igazságtalan világban élünk, amit a gonosz ural. Nincs biztonságban az ember, egyik napról a másikra változnak a dolgok.

Változnak a törvények, a szabályok, egyik percről a másikra változtatják azokat, kormányok váltják egymást, államelnökök jönnek - mennek, nincs egy biztos dolog, amire az ember építhetne. Nagy a korrupció, mindenki megvesztegethet mindenkit, csúszópénzek, kenőpénzek forognak, ítéleteket elferdítenek, vallomásokat meghamisítanak, semmi sem lehetetlen annak, akinek pénze van. Sajnos ez van mai világunkban.

Már a munkahelyek sem garantáltak, egyik napról a másikra munkanélkülivé válhatsz, cégek is csődbe mennek, mások felvirágoznak bizonyos ideig, de semmi nem tartós, minden elmúlik, és nincs egy biztos, megfogható kiindulópont.

Ahogy olvastam Ézsaiás könyvét megragadta a figyelmemet ez az ige. Én is mindig szerettem volna egy olyan világban, országban élni, ahol mindenki boldog, nem fél senki a másiktól, nincs gonosz, nincsenek megélhetési gondok, az emberek nem verik át egymást, vagy nem verik meg egymást, hanem tisztelik, megbecsülik az embertársukat.

Szerintem minden ember vágyik egy ilyen világra és ez a legtermészetesebb dolog.

Mátyás királyt is milyen sokat emlegetik, hogy milyen igazságos volt, és hogy mennyi jót tett, hogy szerette az egyszerű embert. Az emberek vágynak egy olyan vezetőre, akire felnézzenek, aki segít nekik a nehézségben, aki meghallgatja őket, aki orvosságot tud nyújtani a bajukra, akiben megbízhatnak, aki igazságos. 

Sajnos, ha a mai helyzetet nézzük, nincs ígéret vagy kilátás egy ilyen helyzetre, nincs kilátás ilyen vezetésre, királyságra itt a földön. 

De van egy nagyon jó hírem, amit a bejegyzés elején idéztem. 

Van kilátás egy olyan országra, ahol mindazok a vágyak és álmok teljesülnek, amiket ez a világ nem tud teljesíteni. Van egy ígéret egy IGAZSÁGOS királyra, van ígéret olyan vezetőkre, akik rejtekhelyül fognak szolgálni a szél ellen, akik fedett helyként fognak szolgálni a zivatar idején. Ez az ígéret Istentől van és mindazok számára érvényes, akik elfogadják Isten kegyelmét.

Már Ábrahám is, akit Isten elhívott és barátjának nevezett, vágyott egy jobb országra, egy jobb hazára, mint amit ez a földi világ tudott nyújtani számára.

Zsidók 11:13-16
"... és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön. Mert akik így beszélnek, jelét adják annak, hogy hazát keresnek. És ha arra a hazára gondoltak volna, amelyből kijöttek, lett volna alkalmuk visszatérni. Így azonban jobb után vágyakoztak, mégpedig mennyei után."

Minden ember vágyik a mennyei után, mert tudja bent a belsejében, hogy van egy jobb, van egy másik ország, világ, ahol sokkal jobb lesz, mint itt a földön. Egyetlen feltétele van annak, hogy oda bejusson az ember: elfogadni Isten kegyelmét, megtérni bűnös útjainkról és Isten szerinti életet élni.

Amióta elfogadtam Isten kegyelmét, és találkoztam Jézussal, tudom, hogy én is csak jövevény vagyok itt a földön, tudom, hogy az én igazi otthonom nem ezen a földön van, hanem Isten készített egy csodálatos országot számomra. Jézus mielőtt meghalt volna azt mondta tanítványainak:

János 14:1-3
"Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. 
Jézustól magától is van ígéret arra nézve, hogy igenis van egy jobb világ, van egy olyan hely, ahol a szeretet uralkodik, van egy olyan hely, ahol nincs félelem, nincs gonosz, nincs erőszak, nincs bűn. Ő mindazok számára megígérte ezt, akik hisznek az Ő nevében és meg is cselekszik az Ő beszédét.

Van egy másik hely, ahol soha nem változnak a kormányok, soha nem változnak a szabályok, van egy másik világ, ahol nincs törvénytelenség, nincs megvesztegetés, nincs korrupció, lehet alapozni az igazságszolgáltatásra, mert a király igazságos. 

A másik jó hír az, hogy ez az ország eljött erre a földre is, a király levetette királyi ruháját, egyszerű ruhába öltözött, eljött közénk és hirdette ezt az országot és arra bátorította az embereket, hogy higgyenek benne, higgyenek az Ő ígéreteiben, mert azok be fognak teljesedni. Az Ő királysága nem ebből a világból való volt és most sem az, de hit által meg lehet ragadni és a magunkévá tehetjük. Majd a hit lesz az, ami bejuttat abba az országba, hogy hitünk beteljesedjen, reménységünk valósággá váljon. 

János 18:36-37
"Jézus így felelt: "Az én országom nem e világból való: ha ebből a világból való volna az én országom, az én szolgáim harcolnának, hogy ne szolgáltassanak ki a zsidóknak. De az én országom nem innen való." Pilátus ezt mondta neki: "Akkor mégis király vagy te?" Jézus így válaszolt: "Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról..."
Ha valahová el karunk menni, egy másik helyre, egy másik helységbe, akkor először is kell ismerjük az utat, amely oda vezet. Ha el szeretnék jutni a szomszéd városba, vagy szomszéd országba, kell ismerjem az utat, ahhoz hogy oda tudjak menni. Persze még sok mindenre szükség van, de ha nem ismerem az utat, akkor nem tudok odatalálni. 

Nos, Jézus is ezt mondja mindenkinek, aki úgy döntene, hogy el akar jutni ebbe a másik országba, világba, amelyről beszéltem, és amelyről a Biblia is beszél. Első és legfontosabb dolog: megismerni az utat. 
János 14:5-6
"Tamás erre így szólt hozzá: "Uram, nem tudjuk, hova mégy: honnan tudnánk akkor az utat?" Jézus így válaszolt: "Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam." 
 Tehát az ÚT nem más, mint maga Jézus Krisztus. Őt kell megismerni, ahhoz, hogy bekerüljünk abba a csodálatos országba, világba, amelyet Isten az Őt szeretőknek készített!
1Korinthus 2:9
"Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett", azt készítette el az Isten az őt szeretőknek." 
 Mindenkit arra buzdítok, hogy keresse meg az utat, ismerkedjen meg ezzel a lehetőséggel, amelyet Isten kínál minden ember számára. Csodálatos reménység az, amit Isten ad erre az országra, világra nézve. 

És most jóllehet igazságtalan világban élünk, de egyszer minden igazságtalanság ki fog derülni, azt mondja a Biblia, és mindenki meg fogja kapni jutalmát vagy fizetségét az ő cselekedetei szerint. Ez az igazságos király majd egyszer igazságot fog szolgáltatni minden embernek.

Hiszen másodszor nem koldusruhában fog megjelenni, 
hanem teljes királyi pompában és dicsőségben azért, 
hogy népének igazságot szolgáltasson.


0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése