2011. június 13., hétfő

"Minden forrásom belőled fakad." 87. Zsoltár 7. verseAhogyan ma reggel megszólított az Úr ezen az igén keresztül, nagyon elgondolkoztam. Tényleg minden forrásom Ő belőle fakad? Mindenhez Ő belőle merítek erőt? Mindenemmel Ő hozzá fordulok? Minden új napom Ő vele kezdődik? Mindenért Ő neki adom a dicsőséget? Elvezetett a Szent Szellem a János evangéliuma 4. részéhez. Jézus beszélgetése a samáriai asszonnyal.

János 4:10
Jézus így válaszolt: 
"Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az
aki így szól hozzád: Adj innom!, te kértél volna tőle, 
és ő adott volna neked élő vizet." 


Ismered Isten ajándékát? Ismered Isten legnagyobb ajándékát? Ismered Őt? Kértél tőle élő vizet? Találkoztál Jézussal? Ha nem, Ő azt mondja neked: Kérjél tőlem, és én adok neked élő vizet. Jézus Krisztus a legnagyobb ajándék, amit az emberiség valaha is kaphatott. Amikor felismertem életemben először, hogy Jézus a legnagyobb ajándék, kértem tőle az élő vizet. És Ő adott.

Nagyon sokszor bejön az életünkbe a testi síkon való gondolkodás:János 4:11-12
Az asszony így szólt hozzá: 
"Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély: 
honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, 
Jákóbnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, 
sőt fiai és jószágai is?" 

Sokszor csak a testig tudunk elmenni gondolatainkban, cselekedeteinkben, nem tudunk elrugaszkodni a földtől és szellemi szinten betekinteni Isten ígéreteibe hit által. Jézus Krisztus nagyságát meg kell látnunk, Ő sokkal nagyobb minden földi dolognál, minden láthatónál, hit által meg lehet, meg kell ragadni ezt a valóságot. Ő hatalmas!!!


János 4:13-14
Jézus így válaszolt neki: 
"Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik,
de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki
soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne." 


Az a forrás, amelyet Isten bennem fakasztott, 
egy örök életen át tud táplálni élő vízzel. Ezt Ő adja.

Szomjazik a lelkem utánad, Uram! De te megelégítesz élő vízzel. 
Mert belőled fakad minden forrásom.

Mindannyiunk szelleme szomjazik valami után, amit sokszor az ember nem tud megfogalmazni. Jézus megfogalmazza: aki abból iszik, amit Ő ad, soha meg nem szomjazik!!! SOHA! Az a forrás, amely Istenből fakad, soha nem apad ki! SOHA! Van egy mondás: soha ne mond, hogy soha! Ez nagy igazság, mert az ember sokszor kimondja, hogy soha nem teszem ezt, vagy azt, de még is megteszi újra meg újra. Jézus viszont azt mondja, hogy soha nem szomjazol meg, ha Ő belőle merítesz, és ez így van, mert Ő az Igazság, Ő nem változik, tegnap, ma és mindörökké ugyanaz!

Pünkösd ünnepe van. Felfakadtak az élő víz forrásai sok emberben, akik hittek kétezer évvel ezelőtt. Azóta Isten fakaszt forrást mindenkiben, aki kéri Tőle. Aki felismeri a legnagyobb ajándékot! Ő a világ üdvözítője. Ismerd fel Őt!


János 7:37-39
Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott
"Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! 
Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, 
annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek!" 
Ezt pedig a Szellemről mondta, akit a benne hívők fognak kapni,..."

Pünkösd a Szent Szellem eljövetelének ünnepe! Jézus ma kiált mindenkinek, hogy ha van valaki, aki szomjazik, menjen oda Ő hozzá és igyék! Ó Istenem, milyen csodálatos az a forrás, amelyet bennem fakasztottál. Ez a csodálatos Szellem, akit küldtél. Jöjj te is, aki szomjazol, igyál az élet forrásából.

Igen Uram Jézus, minden forrásom belőled fakad, minden új lehetőséget Tőled kapok, minden új napom Veled kezdődik, mindenemmel Hozzád fordulok, mindenért Neked adom a dicsőséget, minden dolgomhoz Belőled merítek erőt, mert a Te Szellemed megelégít engem. Szomjúságom csak Te tudod lecsillapítani. 


1 megjegyzés:

Névtelen írta...

Dícsőség az Únak ezért a bejegyzésért, építő volt számomra.
Shalom.

Megjegyzés küldése