2013. június 28., péntek

119. Zsoltár 9

„Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útját, ha nem a te beszédednek megtartása által.” Zsoltár 119; 9

Újból útról beszélünk. És újból az út jelentése az élet, ami az embernek adatott. Ezen az úton jár, mindaddig, amíg a végéhez ér. Mert ennek a földi útnak van vége. Ami utána jön, az örökké tart.
Az ifjút, vagyis fiatalkorút említi az ige. Nem véletlenül. Ugyanis akkor, abban a korban dől el sok minden az ember életében, ami meg fogja határozni a hátralévő életét. Olyan döntések elé kerül az ifjú, amelyeknek kimenetele egy egész életre kihat. Éppen ezért olvashatjuk azt, hogy az egyedüli igaz tanácsadó ebben a korban Isten igéje. Csak az igének a megtartása terelheti egy ifjú életét jó irányba. A Biblia sokszor megszólítja az ifjakat.

„Hallgasd, fiam, a te atyádnak erkölcsi tanítását, és a te anyádnak oktatását el ne hagyd.” Péld.1; 8

„Fiam, ha a bűnösök el akarnak csábítani téged: ne fogadd beszédüket, …” Péld. 1;10

„Fiam, tartsd meg az én beszédeimet, és az én parancsolataimat rejtsd el magadnál.” Péld. 7; 1

Számtalan jó tanácsot tartalmaz Isten beszéde a fiatalok számára. De mindenik közül a legfontosabb:

„Tiszteljed a te atyádat és a te anyádat (ami az első parancsolat ígérettel), hogy jól legyen néked dolgod és hosszú életű légy e földön.” Ef. 6; 2-3

Sok embert, aki hosszú életkort ért meg megkérdezték: mi a hosszú élet titka? Sokan válaszoltak sokfélét, de a választ a kérdésre ebben az igében találjuk meg. Isten megígérte, hogy ha valaki tiszteli a szüleit, akkor jó dolga lesz és hosszú életű lesz. Egyszer hallottam egy prédikációban, hogy Amerikában a hajléktalanok közt felmérést végeztek a szüleik tiszteletével kapcsolatosan és kiderült, hogy szinte mindegyik megkérdezett már fiatal korában rossz kapcsolatba került szüleivel, ellenük fordult, engedetlen volt, stb.
Az az érdekes, hogy vannak törvényszerűségek, amiket Isten lefektetett az Ő beszédében, amelyek hittől függetlenül működnek. Ilyen többek között a vetés-aratás törvénye, a tél és nyár váltakozása, és szerintem a szülőkkel szembeni magatartás is ide tartozik. A jó viszonyulásnak hosszú távon jó következményei vannak, míg a fordítottjánál az eredmény is fordított.
Salamont is a példabeszédek első kilenc részében többé-kevésbé megszólítják szülei: Dávid és Bethsabé. Salamon ezeket az erkölcsi tanításokat adja nekünk tovább, hogy akár apaként és anyaként, akár ifjúként tanuljunk belőlük. Jó eligazító beszédek ezek az élethez.

Még egy fontos dolgot szeretnék az ifjúsággal kapcsolatban idézni:

„Az ifjúkori kívánságokat pedig kerüld; hanem kövessed az igazságot, a hitet, a szeretetet, a békességet azokkal egyetemben, akik segítségül hívják az Urat tiszta szívből.” 2Tim 2; 22


Az ifjúkor egy nagyon veszélyes életkor ebből a szempontból. Ilyenkor kezdenek a kívánságok az emberben feltámadni. Ezeket pedig megakadályozni, vagy helyes irányba terelni úgy lehet, hogy az ifjú tiszta szívvel segítségül hívja Istent, Jézus Krisztust azért, hogy követni tudja az igazságot, a hitet, a szeretetet és a békességet, hiszen ezek a legszükségesebb dolgok egy ember életében, amelyek a földi úton tisztaságot biztosítanak és utána pedig egy örök, örömteli, boldog együttlétet a Szeretettel, amelyre egész életünkben vágytunk.
Bármit kínálna a világ, bármilyen csábítóak a képek, amiket e világ fejedelme, a Sátán, az ifjak elé tár, az mind mocskos, mind szennyes, mind fertőzött és hosszú távon rossz hatással van egy ember életére. A tisztaságnak egyetlen útja van, az örök életnek egyetlen útja van, a halhatatlanságnak egyetlen útja van: Jézus Krisztus, azaz Isten igéje. Sokan megénekelték és filmet is csináltak belőle, hogy örökké fiatalok szeretnének maradni. Ahhoz, hogy azt elérjük, ezt a földi utat tisztán kell tartani. Van lehetőség rá. Éljünk vele.



0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése