2011. február 13., vasárnap

"Ettek, ittak, házasodtak... és semmit sem sejtettek..."

Ezek a szavak élénken megmaradtak az emlékezetemben még világi életemből, amikor még nem ismertem Jézust, mint Megváltómat. Nagy hatást értek el bennem és ráébresztettek dolgokra, amik közelebb vittek ahhoz a bizonyos pillanathoz, amikor találkoztam a názáreti Jézussal. Jézus szavai ezek. És nagyon-nagyon sokat mondóak. Jézus felidéz ezekkel a szavakkal egy korszakot és hasonlítja egy másik korszakhoz. Két korszak között húz párhuzamot és hasonlítja össze. Az első korszak, amiről ezek a szavak szólnak az a Noé korszaka, pontosabban Noé napjai. Amihez hasonlítja, azok az utolsó napok itt a Földön. Azért hasonlítja össze, mert az események lényegében ugyanazok.


Mivel mindig vonzódtam életemben a természetfölöttihez, mióta az eszemet tudom (szuperhősök, különleges képességekkel rendelkező emberek, földönkívüli lények, stb.), ezért könnyen felkeltette az érdeklődésemet, ha valahol ezzel kapcsolatos dolgokról hallottam. Így történt, hogy egyszer hallottam ezektől az emberektől, akik keresztényeknek mondták magukat, hogy van egy film (http://havannacsoport.hu/?modul=oldal&tartalom=519469), ami az elragadtatásról szól. Na, ez egy új fogalom volt számomra, de nem sokáig.

Elkezdett érdekelni a dolog, hogy miről is van szó. Megtudtam, hogy állítólag a Bibliában az áll, hogy Jézus második visszajövetele előtt fog történni egy nagyon érdekes, ugyanakkor drámai esemény a világ számára. Ez az elragadtatás. Nos, érdekelt a téma, hogy hogy is van ez, hát elmondták, hogy amikor Jézus eljön a felhőkig az utolsó időkben, akkor azokat, akik az övéi, elragadja, azaz magához veszi olyan módon, hogy eltűnnek a földről egy szempillantás alatt és vele lesznek. Megnéztem a filmet is ezekkel az emberekkel, és faggattam őket, hogy még többet megtudjak. Jézusnak fent említett szavaival reklámozták a film vetítését és ez nagyon megmaradt nekem, mert elkezdtem gondolkodni azon, hogy MI VAN HA TÉNYLEG IGAZ? Mi van, ha tényleg úgy van, ahogyan ezek az emberek mondják?

Felidézem Jézus szavait teljességükben, hogy jobban megértsük a dolgokat: 


"Ahogyan Noé napjaiban történt, 
úgy lesz az Emberfia eljövetele is. 
Mert amiképpen azokban a napokban, 
az özönvíz előtt, ettek, ittak, házasodtak
és férjhez mentek egészen addig a napig,
amelyen Noé bement a bárkába, és semmit 
sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, 
és mindnyájukat el nem sodorta, 
úgy lesz az Emberfiának az eljövetele is." 
Máté 24,37-40

Nos, ahogyan mondtam, elkezdtem rágni magamban ezeket a dolgokat, gondolkoztam rajtuk és habár nem hittem, hogy igaz lenne, mégis belül valahol forgattam magamban. 

Meg kell nézzük, hogy először is mi történt Noé napjaiban, vagy abban az időszakban, amikor Noé élt, amiről Jézus beszélt. Isten kijelentett Noénak valamit, éspedig azt, hogy el fogja pusztítani az egész Földet özönvíz által, elárasztja az egész világot vízzel, és senki nem fogja túlélni, mert a gonoszság nagyon megsokasodott az akkori világban. Szemmel látható volt a bűn, erőszakosak voltak az emberek egymással, átverték egymást, az erkölcsi szint leromlott, megnőtt a paráznaság, fajtalankodás, eltorzultak a dolgok. Az emberek nem törődtek azzal, hogy egymást tiszteljék, megbecsüljék egymást, szeressék egymást, nem törődtek Isten dolgaival, nem tisztelték, nem keresték az Ő akaratát. Ismerősek ezek az események? Mindenki magával törődött, végezte a dolgát, a testi dolgok előtérbe kerültek, evészet, ivászat, mulatozás, vigadozás, stb. Ismerősek ezek az események? A szórakozás került az első helyre, a saját testi vágyak kielégítése, a mámoros állapotokban való jártasság, a káromlások, a féktelen beszéd, az önistenítés. Ismerősek ezek a dolgok?

Isten döntött. Elpusztítja a földet. De egy ember mégis kivétel volt mindezek alól, aki kereste Istent, kereste az Ő akaratát és vágyott egy kapcsolatra ezzel az Istennel. És Isten azt határozta, hogy ezt az embert a családjával együtt megtartja. És elmondta neki a tervét. De ugyanakkor azt is elmondta Noénak, hogy milyen kimenekedési tervet készített a számára. A bárka megépítése lett a feladat. Noé, mivel ismerte Istent és hitt Neki, ezért engedelmes szívvel nekifogott fiaival a bárka építésének. A körülötte levő világ, emberek számára azonban ez nagyon furcsa dolognak számított, mert addig még nem volt eső a földön, és hihetetlennek tűnt, hogy pont most fog bekövetkezni. Csúfolták is Noét ezért elég gyakran, de Noé egy dolgot tett: hirdette az IGAZSÁGOT.

Ezt a Péter apostol leveléből tudjuk meg:


"...hanem csak Noét, az igazság hirdetőjét 
őrizte meg nyolcadmagával, amikor özönvízzel 
borította el az istentelenek világát." 2Péter 2,5

Noé elmondta az embereknek, hogy Isten el fogja pusztítani a földet özönvíz által, elmondta, hogy egyetlen élő sem fog megmenekülni, csak az, aki bemegy a bárkába, de nem akadt senki, aki ezt elhitte volna. Mit csináltak az emberek? Ettek, ittak ,házasodtak és végezték a dolgaikat egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába. És azt mondja a Biblia, hogy semmit sem sejtettek. Pedig meg volt adva a lehetőség mindenkinek. Bárki bemehetett volna a bárkába, ha elhitte volna az igazságot, amit Noé hirdetett. De nem volt senki. Csak Noé a családjával menekült meg. És amikor eljött az özönvíz, akkor már késő volt. Mindenki elveszett. 


Na, de hogy passzol ez napjainkhoz, és miért hasonlítja össze Jézus ezt a korszakot az utolsó napokkal? Azért, mert ugyan a körülmények mások, a lényeg ugyanaz. 

Isten elküldte az Ő Fiát, Jézus Krisztust, hogy megváltsa a világot a bűntől. Miért volt erre szükség? Azért mert mi magunk soha nem tudtuk volna magunkat megváltani. Nem tudtuk volna kifizetni az árát azoknak a cselekedeteinknek, vagy elődeink cselekedeteiknek, amelyeket elkövettünk, elkövettek Isten ellen. A gonoszság nagyon megsokasodott, szükség volt egy megváltóra, aki meg tudja szabadítani az embert a kárhoztatástól, nyugtalanságtól, a békétlenségtől, a lelkiismeret furdalástól, aki meg tudja tisztítani a lelkiismeretünket. És ez nem lehetett más, mint maga Isten. Ezért emberi testet vett fel és végigjárta a szenvedés útját, ezt a földi életet úgy, hogy nem volt benne bűn, és legvégén pedig magára vette minden ember bűnét és bűnhődését, azért, hogy mi szabadok lehessünk Ő általa. Ő ezt hirdette. Hogy elközelgett Isten országa, hogy eljön egy nap, amikor Isten haragja kiöntetik a földre és minden el fog pusztulni, de beszélt ugyanakkor egy menekülési lehetőségről, amely Ő általa lehetséges. Mondhatjuk úgy is, hogy Ő egy másik Noé volt. Azzal a különbséggel, hogy Ő nem csak ember volt. És azzal a különbséggel, hogy Neki sokan hittek és hisznek ma is. Az Ő szavait lejegyezték és ezek a beszédek ma is hirdetik Őt, vagyis az IGAZSÁGOT. Azt, hogy közeleg az az idő, amikor eljön Ő és magával viszi az Övéit. Akik elhitték az Ő szavait, azok is az igazság hirdetőivé válnak, mint Noé maga az volt, és hirdetik az embereknek, hogy még tart a kegyelem ideje, Isten még mindig vár, ahogyan Noé napjaiban tette, hogy aki hisz a Fiúban az megmenekülhessen, ahogyan megmenekült Noé és családja. Mert az emberek többsége ma sem hiszi el, hogy lesz elragadtatás, ahogyan Noénak sem hitték el, hogy lesz özönvíz, és esznek, isznak, házasodnak, végzik teendőiket, nem figyelnek Isten szavára, nem keresik az Ő akaratát, a gonoszság megsokasodott és szemmel láthatóan megnövekedett a bűn, és semmit sem sejtenek. 

Amióta elfogadtam én is Jézust Megváltómnak és Uramnak és Szabadítómnak, én is elhittem, hogy igen, lesz elragadtatás, amikor Jézus elviszi a földről az övéit, és ez pont olyan drámai pillanat lesz az emberiség életében, mint amilyen volt az a pillanat, amikor esőfelhők kezdtek gyülekezni az égen és esni kezdett az eső Noé idejében. 


Akkor már késő volt, és akkor már késő lesz. 


Van egy idő, amit Isten adott az embereknek, hogy meggondolják magukat, hogy elgondolkodjanak ezeken a dolgokon, hogy hozzanak egy okos döntést, hogy nem akarnak elveszni, hanem örökké élni Istennel. Ez az idő a kegyelem ideje, Isten türelmének ideje, ami egyszer le fog járni, ahogyan lejárt Noé napjaiban is.

A zsidó hagyomány szerint 120 évig építette Noé a bárkát. Elég sok idő, nem? Jézus kétezer éve volt itt a földön, Isten még több időt adott az embereknek, hogy felismerjék bűnösségüket és megtérjenek hozzá, és ami a legfontosabb, hogy megmeneküljenek.

Visszatérve az én esetemre. Azt mondhatom, hogy én is az igazság hirdetőjévé váltam és sok embernek elmondtam, hogy igenis vissza fog jönni Jézus, és aki nem hisz benne elkárhozik örökre. És sajnos vannak sokan, akik nem hiszik el, vannak, akik még tétováznak, de egy dologról megbizonyosodtam: hogy Jézus szavai igazak, hogy az utolsó időkben élünk, hogy van menekülési lehetőség Ő benne, hogy Ő vissza fog jönni, hogy igaz az , hogy lesz elragadtatás. 

Amikor először hallottam az elragadtatásról elkezdtem azon gondolkozni, hogy ha igaz, akkor én itt fogok maradni, mert nem vagyok Jézusé, mert nem ismerem Őt. És egyre többet gondoltam arra, hogy nem akarok itt maradni. Ha ez a világ egy süllyedő hajó, és valaki felajánlja nekem, hogy foglaljak helyet a mentőcsónakban családostul, akkor én el akarom fogadni ezt az ajánlatot. 


És el is fogadtam. És többé nem lehetek közömbös, mert tudom, hogy még sok embernek fontosabb az evés, az ivás, a mindennapi testi dolgok, mint Isten szava. Ezért buzdítok mindenkit arra, hogy gondolkodjon el ezen a dolgon.  

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése