2011. február 11., péntek

Keresztény lettem, vagy hülye?Kicsit botrányos címet adtam ennek a bejegyzésemnek, de ugyanakkor úgy érzem, hogy nagy igazság is van benne. Amióta megtértem, azaz elfogadtam Isten kegyelmét és Jézust a szívembe, ráébredtem arra a valóságra, hogy két világ létezik körülöttünk. Egy látható, megfogható, tapintható, érzékelhető világ, amit testi érzékszerveinkkel tudunk felfogni, és egy láthatatlan világ, amit szellemi érzékszerveinkkel tudunk felfogni, érzékelni. Mielőtt azonban megismertem volna Jézust, nem tudtam érzékelni ezt a szellemi világot, nem tudtam kapcsolatba lépni vele (ez egy kicsit médiumosan hangzik, de nem az akar lenni). Ugyanis valóban van egy másik világ, egy másik dimenzió, amit bárki nem érzékelhet, nem foghat meg. Viszont a lehetőség fennáll mindenkinek, hogy valósággá váljon számára ez a világ.


Nos, itt jön be a "hülye" jelző kérdése. Mert ma sokan kereszténynek mondják magukat és mégis lehülyéznek olyan embereket, akik annak is gondolják, érzik magukat.


Mit is jelent kereszténynek lenni? - hangzik el rögtön a kérdés. Nos, ez az, amit sok "keresztény" nem tud. Most gondolom mindenki, aki olvassa ezt a bejegyzést arra vár, hogy én megmagyarázom nagy teológiai kifejezésekkel, hogy mit is jelent kereszténynek lenni. Nem ezt fogom tenni. Azt mondom el, amit megértettem eddigi rövid keresztény pályafutásom alatt, és amit Isten az Ő Igéjén keresztül megosztott velem. Biztosan sokan sok magyarázatot tudnának adni arra, hogy mi a kereszténység, de én egy dolgot értettem meg Istentől, aki az Ő Fián keresztül tanított és tanít ma is: a gyümölcs


De egy kicsit térjünk vissza a hülyére. Miért lennék hülye? Nos, erről igazából a Biblia is ír, hogy miért van az, hogy ha egy ember kapcsolatba kerül ezzel a fent említett láthatatlan világgal, és érzékeli, megfoghatja, tudja, hogy valóságos, hiszen valósággá vált számára Krisztusban, és elkezd beszélni róla, hogy van és létezik, akkor válik hülyévé az ember sok más ember szemében. Viszont, amikor kapcsolatba kerülsz ezzel a világgal, lassan életed részévé válik, és azt veszed észre, hogy te már igazából közelebb állsz ahhoz a világhoz, mint ehhez a láthatóhoz.


A Biblia nagyon világosan beszél erről a két világról. Sokan azt mondják, hogy a Bibliát emberek írták és nem más, mint mese. A Bibliát valóban emberek írták, de olyan emberek, akik kapcsolatba kerültek ezzel a szellemi valósággal, akik megfogták, megérezték, megtapasztalták ezt a szellemi valóságot. És ma is, akik kapcsolatba kerülnek ezzel a valósággal, beszélnek róla, mert ott járnak abban a világban. Sokan vannak, akik keresztényeknek mondják magukat, mégsem kerültek kapcsolatba ezzel a szellemi valósággal, beszélnek róla, de nem tudják, igazán miről is beszélnek, sajnos. És itt jön be a bizonyíték: A gyümölcs. 


Mivel ez a másik világ egy szellemi világ, ezért a Biblia azt mondja, hogy aki kapcsolatban van vele, és részévé válik, az szellemi ember lesz. Aki pedig a látható világ szerint él és gondolkodik, az testi ember. A szellemi ember ugyan testben él, de ugyanakkor érzékeli a szellemi világ valóságait (és itt nem médiumokról beszélek), ezért számára olyan dolgok válnak valósággá, ami egy testi módon gondolkodó ember számára bolondságnak, hülyeségnek számít. És innen a hülyének nézés


A látható világ számára, és a testi módon gondolkodó ember számára hülyévé váltam, de a szellemi világ, Isten országa szemszögéből nézve keresztény, azaz krisztusi lettem.


Keresztelő János, aki Jézus előtt volt elküldve, ezt az üzenetet hirdette:


"Térjetek meg, mert elközelített Istennek országa".
Máté 3,2 


Jézus ezzel az üzenettel bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék: 


"Menjetek el és hirdessétek: elközelített a mennyek országa"
Máté 10,7


Nos, egy dolog valamiről beszélni, másik dolog meg is cselekedni azt, amiről beszélsz, vagy beszélhetnek maguk a cselekedeteid rólad. Erről szól a gyümölcs. Jézus arra tanít a Hegyi Beszédben, hogy: 


"gyümölcseikről ismeritek meg őket." Máté 7,20 


Nem elég csak beszélni róla. Hogyha igazán krisztusi lettem, azt jelenti, hogy Jézus Krisztus, Isten Fia az életem részévé vált, hogy az az ország, amit Ő képviselt a földön, az életem részévé vált, hogy azok az alapelvek, parancsolatok, amelyeket Ő hirdetett, az életem részévé váltak, és ez nincs, ahogy ne látszana meg az életemen. Az életvitelemben, a beszédemben, a cselekedeteimben, a viselkedésemben, a hitemben, a szeretetemben mind megmutatkozik az Ő természete. 


Mindenki maga döntse el, hogy ez hülyeség vagy kereszténység? Mindenki vizsgálja meg magát, hogy miről beszél, a cselekedetei meg mit mutatnak? Nagyon fontos kérdés ez! 
A Biblia világosan kijelenti: A hit cselekedetek nélkül halott. És ha sokak számára még hülyeség is, vagy bolondság a kereszténység, van mindenki számára lehetőség bemenni ennek a másik világnak az ajtaján, aki nem más, mint Jézus Krisztus maga. Ő az egyedüli út az Atyához, a világmindenség Teremtőjéhez, akiről azt írja a Biblia, hogy ezt a látható világot a láthatatlanból szólította elő, teremtette meg. 


Az a másik világ létezik és egyszer saját szemeinkkel meg fogjuk látni, erről meg vagyok győződve, és ennek a részese lenni számomra nagy nyereség, még ha hülyének is néznek vagy mondanak mások ezért.0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése